Επιστολή Στουρνάρα προς το UNEP FI

H Τράπεζα της Ελλάδος στηρίζει και υιοθετεί τις Αρχές Υπεύθυνης Στρατηγικής που έχει θέσει σε διαβούλευση το UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative). Σε επιστολή του προς το UNEP FI, ο Διοικητής Γιάννης Στουρνάρας τονίζει ότι η Τράπεζα της Ελλάδος θα προωθήσει τις Αρχές αυτές μέσα από τα δίκτυά της και καλεί όλες τις τράπεζες να πράξουν το ίδιο. 

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος δήλωσε σχετικά: «Για να πετύχουμε ένα βιώσιμο μέλλον θα πρέπει ο χρηματοπιστωτικός τομέας να μεγιστοποιήσει τη συνεισφορά του, ευθυγραμμίζοντας τις πρακτικές του με τους στόχους της κοινωνίας, όπως αυτοί εκφράζονται στους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών και τη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή. Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, ως τμήμα ενός οδικού χάρτη για τη βιωσιμότητα, υποστηρίζουν και επιταχύνουν τις κρίσιμες αλλαγές που χρειάζονται για να επιτύχουμε ευημερία για τις τωρινές και τις μελλοντικές γενιές. Η Τράπεζα της Ελλάδος στηρίζει ολόθερμα τις Αρχές και μέσα από το ρόλο της, ως κεντρική τράπεζα της χώρας, προτρέπει όλες τις τράπεζες να τις υπογράψουν και να θέσουν φιλόδοξους στόχους».

Οι Αρχές Υπεύθυνης Στρατηγικής του UNEP FI φιλοδοξούν να καθορίσουν το ρόλο και τις ευθύνες του τραπεζικού τομέα στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος, ενώ οι τράπεζες που θα υπογράψουν τις Αρχές δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν τις εργασίες τους με τους στόχους της παγκόσμιας κοινότητας και να δημιουργήσουν αξία για την κοινωνία. Μεταξύ άλλων, οι Αρχές προσδιορίζουν τα κριτήρια για την υπεύθυνη και αειφόρο τραπεζική μέσα από την ολιστική εκτίμηση των κινδύνων και των ευκαιριών που πηγάζουν από τις δραστηριότητες των τραπεζών. Επίσης, οι Αρχές ενθαρρύνουν τις τράπεζες να ελέγχουν και να υπολογίζουν την επίδραση των χρηματοδοτήσεών τους και να δημοσιοποιούν τον αντίκτυπό τους, θετικό ή αρνητικό, στην κοινωνία και το περιβάλλον.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ