Σκληρή απάντηση της Seajets στο δήμαρχο Ανάφης

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17 Ιανουαρίου 2020 | Επικαιρότητα
Επίθεση στον δήμαρχο Ανάφης από την εταιρία. Του καταλογίζει ότι δημιουργεί ψεύτικο κλίμα, προφανώς, όπως αναφέρει, για εξυπηρέτηση συµφερόντων


Επιστολή - απάντηση στο αίτημα του δημάρχου Ανάφης κ. Ιάκωβου Ρούσσου για δρομολόγηση συγκεκριμένου πλοίου προς το νησί, απέστειλε η εταιρία Seajets, η οποία έχει αναλάβει την εν λόγω ακτοπλοϊκή σύνδεση.  

Η εταιρία καταλογίζει στον δήμαρχο ότι δημιουργεί ψεύτικο κλίμα, προφανώς, όπως αναφέρει, για εξυπηρέτηση συµφερόντων. «Είναι προφανές ότι δέχεστε να χρησιµοποιηθείτε ως ‘λαγός’ προς εξυπηρέτηση συµφερόντων και ζητάτε από τον κο Υπουργό Ναυτιλίας να παρανοµήσει», υπογραμμίζει μεταξύ άλλων.

Η επιστολή

Προς : ∆ήµαρχο Ανάφης κ. Ρούσσο Ιάκωβο
Κοινοπ : 1) Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Υπόψη κ. Υπουργού Ιωάννη Πλακιωτάκη
2) Υπουργείο Εργασίας Υπόψη κ. Υπουργού Ιωάννη Βρούτση
3) Υπόψη κ. Επάρχου κ. ∆αρζέντα
4) Βουλευτές Κυκλάδων κας Μονογυιού, κου Συρµαλένιου, κου Φόρτωµα
5) Μ.Μ.Ε. Κυκλάδων

Κύριε ∆ήµαρχε,
Με έκπληξη αλλά και απορία διαβάσαµε την από 14/01/2020 επιστολής σας µε Αριθµ. Πρωτ.19 που απευθύνατε στον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κύριο Ιωάννη Πλακιωτάκη.

Σηµειώσαµε ιδιαιτέρως ότι την κοινοποιήσατε στον Υπουργό Εργασίας κ. Βρούτση, στον Έπαρχο κ. ∆αρζέντα, στους Βουλευτές Κυκλάδων κα Μονογυιού, κο Συρµαλένιο και κο Φόρτωµα καθώς και στα Μ.Μ.Ε. Κυκλάδων.

Η στάση σας αυτή δεν προκαλεί µόνο απορία αλλά και αγανάκτηση διότι προσπαθείτε να δηµιουργήσετε ένα ψεύτικο κλίµα αποκρύπτοντας την πραγµατικότητα , την οποία αποκρύπτετε προφανώς για εξυπηρέτηση συµφερόντων εκτός αν αγνοείτε ή αδιαφορείτε τι σηµαίνει Νόµος και νοµικό πλαίσιο που διέπει την Ακτοπλοΐα.

Είναι δε τόσο κραυγαλέα η στάση σας που δεν διστάζετε να ζητάτε από τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας την δικιά του ‘ υπογραφή’ προκειµένου να εξυπηρετήσετε εκτός Νοµοθεσίας συµφέροντα τρίτων.

Το ψεύτικο κλίµα που δηµιουργείτε, αποδεικνύεται προφανέστατα από το γεγονός ότι τόσο ο κος Μάριος Ηλιόπουλος, εκπροσωπώντας τον όµιλο SEAJETS, αλλά και άλλα στελέχη του Οµίλου σε άλλες περιστάσεις, διαβεβαίωσαν σε συνάντηση που υπήρξε µε τον Υπουργό Ναυτιλίας στις 15 Νοεµβρίου 2019 παρόντων των ∆ηµάρχων Κυκλάδων (Ανάφης -δηλαδή εσείς-, Ίου, Φολεγάνδρου, Σικίνου, Θηρασιάς, κ.α.) παρόντος και του Επάρχου Σαντορίνης κου ∆αρζέντα, ότι η SEAJETS θα εξυπηρετήσει στην full σεζόν τις προσεγγίσεις που της ζητήθηκαν από εσάς πραγµατοποιώντας δύο δροµολόγια ανά εβδοµάδα.

Τα συγκεκριµένα δροµολόγια γίνονται από την SEAJETS στα πλαίσια της κοινωνικής της προσφοράς προς τα νησιά των Κυκλάδων και όχι επειδή υφίσταται πραγµατική ανάγκη. Παρόµοιες ενέργειες είχαν γίνει και στο παρελθόν πολλές φορές από τον Όµιλο µας για προορισµούς όπως η Σίκινος και η Κίµωλος.

Για την παραπάνω δέσµευση µας ενηµερώσαµε τον Έπαρχο Σαντορίνης τόσο τηλεφωνικώς, σε ηµεροµηνία προγενέστερη της επιστολής σας, όσο και σε σχετική συνάντηση που είχε ήδη πραγµατοποιηθεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας στις 15 Νοεµβρίου 2019. Επιπλέον και εσείς προσωπικά είχατε ενηµερωθεί σχετικά µε το σχεδιασµό των παραπάνω δροµολογίων από τον κο Μάριο Ηλιόπουλο στην συνάντηση της 15/11/2019 αλλά και τηλεφωνικά προ της επιστολής σας 14/01/2020.

Μετά το παραπάνω είναι προφανές ότι δέχεστε να χρησιµοποιηθείτε ως ‘λαγός’ προς εξυπηρέτηση συµφερόντων και ζητάτε από τον κο Υπουργό Ναυτιλίας να παρανοµήσει , αδιαφορώντας ή αγνοώντας σεις, το τι ακριβώς αναφέρουν οι σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.

Συγκεκριµένα το άρθρο έβδοµο του Νόµου 2932 που διέπει την ακτοπλοΐα αναφέρει : ‘ 1. Με απόφαση του Υπουργού επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων………., να δροµολογηθεί επιβατηγό η οχηµαταγωγό, επιβατηγό ή φορτηγό πλοίο, για την εκτέλεση συγκεκριµένου ή συγκεκριµένων δροµολογίων, ……….και πρόκειται να καλυφθούν έκτακτες ή επείγουσες συγκοινωνιακές ανάγκες, οι οποίες δεν µπορεί να εξυπηρετηθούν εγκαίρως από τα ήδη δροµολογηµένα πλοία’.

Τα παραπάνω τα αναφέρουµε προς ενηµέρωση των Υπουργών, Βουλευτών και Μ.Μ.Ε Κυκλάδων στα οποία ‘στοχευµένα’ κοινοποιήσατε την από 14/01/2020 επιστολή σας.

Η Νέα Ελλάδα κύριε Ιάκωβε Ρούσσε δεν θα χτιστεί αυθαίρετα επειδή στο παρελθόν έτσι έµαθαν κάποιοι να χτίζουν ή επειδή εσείς ή κάποιοι έτσι θέλουν…

Η Ελληνική ακτοπλοΐα αποτελεί ένα βασικό βραχίονα της τουριστική βιοµηχανίας και νευραλγικό παράγοντα της ελληνικής οικονοµίας . Για αυτό επιβάλλεται να λειτουργεί µε κανόνες και σταθερό θεσµικό πλαίσιο και θα πρέπει όλοι να συµβάλουµε στην προσπάθεια µαζί µε το Υπουργείο Ναυτιλίας προς αυτήν την κατεύθυνση.

∆ΙΑ την SEAJETS Ν.Ε.
Γ. Αθανασόπουλος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ