Σε 300 νέες προσλήψεις προχωρά η Περιφέρεια Αττικής

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
26 Απριλίου 2020 | Επικαιρότητα
Θα διενεργηθούν άμεσα και σε πρώτη φάση, ενώ είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσουν και άλλες προκηρύξεις από τον ίδιο φορέα.  

Στην άμεση πρόσληψη 300 νέων υπαλλήλων προχωρά η Περιφέρεια Αττικής. Σύμφωνα με τα όσα αποτυπώνονται στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με αριθμό 62/2020, κινούνται ήδη διαδικασίες για την κατάρτιση της προκήρυξης και την αποστολή της στο ΑΣΕΠ. Οι νέες προσλήψεις θα γίνουν στη βάση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ΦΕΚ Α΄ 64 και τίτλο:

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού COVID-19» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των ν. 3812/2019 (άρθρο 1 παρ.2 περ. ιε) και ν. 3584/2007 (άρθρο 206 παρ. 1). Ειδικότητες – Κατανομή Με τις έως τούδε καταγεγραμμένες ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, σε προσωπικό, θα επιλεγούν:

katanomh

  •  Η νέα προκήρυξη που θα εκδοθεί θα αφορά στην πρόσληψη 300 υπάλλήλων. Ο αριθμός των θέσεων θα συμπληρωθεί.
  • Οι 300 νέες προσλήψεις θα διενεργηθούν άμεσα και σε πρώτη φάση. Είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσουν και άλλες προκηρύξεις από τον ίδιο φορέα.
eishghsh 

Έρχονται και μόνιμες προσλήψεις

Σύμφωνα με το workenter.gr, προκύπτει ευκρινώς ότι πάνω στο τραπέζι του Περιφερειακού Συμβουλίου βρίσκεται αίτημα για την πρόσληψη και μονίμων.

Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την άμεση στελέχωση της Περιφέρειας Αττικής με εξειδικευμένο προσωπικό, προς άσκηση των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της, για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού (COVID-19), βάσει της Π.Ν.Π. της 14ης Μαρτίου 2020. Διαπιστώθηκε η απαρτία με σύνολο ενενήντα οκτώ (98) συμμετεχόντων στη δια περιφοράς συνεδρίαση επί συνόλου εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων, πληρουμένης της συνθήκης που ορίζεται με την παρ. 1 του άρθρου 43 της ΠΝΠ “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 75/τ. Α’/30-3-2020).

Πηγή: newspost.gr

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ