Ποιο είναι το μετοχολόγιο της ΠΑΕ Ολυμπιακός

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22 Νοεμβρίου 2019 | Επικαιρότητα
Το www.businessnews.gr σας παρουσιάζει κατά αποκλειστικότητα τη μετοχική σύνθεση της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Μετά την ανταλλαγή επιθετικών δηλώσεων ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Σωκράτη Κόκκαλη, ακολούθησε η ανταλλαγή επιστολών ανάμεσα στην INTRAKAT Α.Ε. και τη ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε. για το προπονητικό κέντρο στου Ρέντη.

Ένα από τα θέματα των επιστολών ήταν και αυτό του μετοχολογίου της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Το www.businessnews.gr σας παρουσιάζει κατά αποκλειστικότητα τη μετοχική σύνθεση της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, όπως αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις της 30/06/2018.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, αυτές της 30/06/2018, η μετοχική σύνθεση της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΕ έχει ως ακολούθως:

ABISSO HOLDINGS LTD: 73,36% (120.002.500 μετοχές - συνολικής αξίας 48.001.000 ευρώ)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: 13,48% (22.047.132 μετοχές - συνολικής αξίας 8.818.852,8 ευρώ)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: 10% (16.357.533 μετοχές αξίας  - συνολικής αξίας 6.543.013,2 ευρώ)
ΛΟΙΠΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΤΟΧΟΙ: 3,16% (5.167.835 μετοχές  - συνολικής αξίας 2.067.134 ευρώ)

Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου 65.430.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 163.575.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,4 ευρώ η καθεμιά.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την από 16.11.2018 απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε: α) η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από το ποσό των 0,40 ευρώ στο ποσό των 4,00 ευρώ, με αναλογική μείωση του αριθμού των μετοχών από 163.575.000 ονομαστικές μετοχές σε 16.357.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 4,00 ευρώ εκάστη και β) η μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από το ποσό των 4,00 ευρώ στο ποσό των 0,33 ευρώ, με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 60.032.025 ευρώ με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων.  

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται, πλέον, στο ποσό των 5.397.975 ευρώ, διαιρούμενο σε 16.357.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,33 ευρώ εκάστη, εκ των οποίων 10% ήτοι 1.635.753 προνομιούχες μετοχές ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ αθλητικό σωματείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ