ΕΠΟ: Yποχρεώνει νέες ΠΑΕ να πληρώσουν οφειλές του 50% για τις παλιές

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
31 Ιανουαρίου 2020 | Επικαιρότητα
Η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ έβγαλε μία απόφαση που θα επιφέρει σίγουρα πρόβλημα σε ορισμένες ομάδες.

Αναλυτικά όσα γνωρίζει η ανακοίνωση-απόφαση:

Η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

Η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της Ε.Π.Ο. ενέκρινε σήμερα την προθεσμία για την γνωστοποίηση οφειλών των ΠΑΕ από πιστωτές, βάσει του άρθρου 45 του Κανονισμού Αδειοδότησης Ομάδων, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Σε συμφωνία με το Παράρτημα I, Άρθρα 4,5 του ΚΑΠ και το Άρθρο 45 του Κανονισμού Αδειοδότησης κάθε νέα Π.Α.Ε., που ιδρύεται (με την ίδια ή ανάλογη επωνυμία και το ίδιο ή ανάλογο σήμα και χρώματα) ευθύνεται για τις ποδοσφαιρικές οφειλές σε ποσοστό 50% αυτών, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την Π.Α.Ε. που υποβιβάστηκε και έχει τεθεί σε εκκαθάριση.»

Βάσει των παραπάνω ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την γνωστοποίηση τους η 28η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή. Καλούνται οι πιστωτές της προηγούμενης εταιρείας να γνωστοποιήσουν τις υφιστάμενες οφειλές προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά (τελεσίδικες αποφάσεις δικαιοδοτικών οργάνων, συμφωνίες διακανονισμού/ εκχώρησης, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, εντολές πληρωμής κλπ).

Επίσης, η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ, αφού έλαβε γνώση της εισήγησης του Διευθυντή Αδειοδότησης κ. Γεωργίου Δημητρίου, περί αντικατάστασης των τακτικών μελών του Δευτεροβάθμιου Οργάνου Αδειοδότησης (ορκωτών λογιστών)  κ.κ. Αθανασίου Ξύνα και Παναγιώτη Νούλη, επειδή οι εταιρείες στις οποίες εργάζονται ελέγχουν ΠΑΕ, αποφάσισε σήμερα την αντικατάστασή τους και τον διορισμό ως τακτικών μελών στο Δευτεροβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης των ορκωτών λογιστών κ. Ευθυμίου Αντωνόπουλου και Δέσποινας Χονδράκη, οι οποίοι, κατά δήλωσή τους, δεν εργάζονται σε εταιρεία που ελέγχει ΠΑΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ