Οικοδομικές εργασίες σε σχολείο  - Κεντρική Εικόνα

Στη Νέα Φιλαδέλφεια με κονδύλι στα 3,3 εκατ.ευρώ.

Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης - Κεντρική Εικόνα

Έργο της Εγνατίας.

Αναβάθμιση Β΄ Πτέρυγας 5ου Ορόφου στο ΝΝΑ - Κεντρική Εικόνα

Με κονδύλι στα 875.503 ευρώ

Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας - Κεντρική Εικόνα

Από το ΑΔΙΠ στα 580.000 ευρώ.

Παροχή Υπηρεσιών Διαμονής, Διατροφής, Λουτροθεραπείας - Κεντρική Εικόνα

Από το Υπ. Εθνικής Άμυνας στα 1,3 εκατ. ευρώ.

Κέντρο δεδομένων στα Νοσοκομεία  - Κεντρική Εικόνα

Από το ΕΔΕΤ στα 1,8 εκατ. ευρώ.

Συντήρηση οδών - Κεντρική Εικόνα

Από το Δήμο Αγίου Δημητρίου.

Aνάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών - Κεντρική Εικόνα

Από τη Ευρυτανία στα 1,6 εκατ.ευρώ.

Επαναπροκήρυξη για προμήθεια κεντρικού Ψυχροστασίου  - Κεντρική Εικόνα

Από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Προμήθεια - εγκατάσταση φωτιστικών και λαμπτήρων τύπου LED - Κεντρική Εικόνα

Από το Δήμο Μαλεβιζίου στα 3,8 εκατ. ευρώ.

Προμήθεια εκπαιδευτικού−εργαστηριακού εξοπλισμού - Κεντρική Εικόνα

Από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Προμήθεια: «Δακοκτόνων Υλικών - Κεντρική Εικόνα

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος με κονδύλι στα 5,6 εκατ. ευρώ.

Ταφή απορριμμάτων Δήμου Μυκόνου - Κεντρική Εικόνα

Με κονδύλι στα 1,3 εκατ. ευρώ.

Επεμβάσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αιγάλεω - Κεντρική Εικόνα

Με συνολική δαπάνη στα 611.000 ευρώ.

Σύμβαση μεταφοράς  μαθητών - Κεντρική Εικόνα

Έργο της Περιφέρειας Βοιωτίας στα 4,8 εκατ.ευρώ.

Σύμβαση αποχετευτικού δικτύου - Κεντρική Εικόνα

Από το Δήμο Πέλλας στα 4,6 εκατ.ευρώ.

Ανάθεση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών - Κεντρική Εικόνα

Από το Υπουργείο Οικονομίας, Ναυτιλίας και Τουρισμού.