Συντήρηση οδικού δικτύου στα 3 εκατ. ευρώ - Κεντρική Εικόνα

Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Εγκατάσταση πρασίνου σε νησίδες - Κεντρική Εικόνα

Έργο της Περιφέρεια Αττικής.

Παροχή υπηρεσιών σίτισης - Κεντρική Εικόνα

Αφορά κέντρα κράτησης αλλοδαπών.

Προμήθεια Πετρελαίου θέρμανσης - Κεντρική Εικόνα

Για την 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας.

Έργο στα 1,2 εκατ. ευρώ - Κεντρική Εικόνα

Από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.

Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού - Κεντρική Εικόνα

Με κονδύλι στα 1,2 εκατ. ευρώ.

Κονδύλι 8,7 εκατ. ευρώ  - Κεντρική Εικόνα

Από το Δήμο Θήρας για υπηρεσίες καθαριότητας.

Eργο  στα 4,7 εκατ. Ευρώ  - Κεντρική Εικόνα

Υπηρεσίες καθαριότητας.

Προμήθεια τροφίμων - Κεντρική Εικόνα

Από το Δήμο Φυλής στα 1,4 εκατ. ευρώ.

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού - Κεντρική Εικόνα

Από το Ίδρυμα Τεχνολογικής Έρευνας.

Αποκατάσταση οδικού δικτύου  - Κεντρική Εικόνα

Mε κονδύλι στα 1,8 εκατ. ευρώ.