Νηρεύς-Σελόντα: Βελτιώνουν τις προσφορές Amerra και Διόρασις - Κεντρική Εικόνα

Νηρεύς-Σελόντα: Βελτιώνουν τις προσφορές Amerra και Διόρασις

15 Φεβρουάριος 2018Εικόνα στην Αγορά

Με αργά βήματα συνεχίζεται ο διαγωνισμός πώλησης του 74,8% της Νηρεύς και του 82,6% της Σελόντα καθώς μετά από περίπου ένα μήνα συζητήσεων, μεταξύ των συμβούλων και των δύο επενδυτών με τις καλύτερες προσφορές, οι τελευταίοι καλούνται να υποβάλουν ως την Παρασκευή νέες παρατηρήσεις επί του σχεδίου σύμβασης πώλησης (SPA).

Διόρασις και Amerra, απαλείφοντας ή βελτιώνοντας παρατηρήσεις επί του SPA, βελτιώνουν στην πράξη τις προσφορές τους για τις δύο εταιρείες, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες του Euro2day.gr.

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, μία εξ αυτών έχει υποβάλει στη Lazard τις παρατηρήσεις της, ενώ ως την Παρασκευή θα το πράξει και η δεύτερη.

Την Παρασκευή είναι προγραμματισμένη και ευρεία σύσκεψη συμβούλων (Lazard, PwC, A&M) και των τραπεζικών στελεχών που χειρίζονται εκ μέρους του διατραπεζικού οργάνου NPLs forum τον διαγωνισμό, προκειμένου να συζητηθούν τα επόμενα βήματα και να αξιολογηθεί η μέχρι τώρα πορεία.

Με βάση τα όσα έχουν διαρρεύσει ως σήμερα, οι επενδυτές δεν γνωρίζουν τα επόμενα βήματα του διαγωνισμού. Αν, δηλαδή, ζητηθεί να συμφωνηθεί ένα κοινώς αποδεκτό SPA βάσει του οποίου θα υποβληθούν και οι τελικές βελτιωτικές προσφορές, ή θα ανακηρυχθεί ως προτιμητέος επενδυτής αυτός που θα συμφωνήσει πρώτος το καλύτερο για τους πωλητές SPA, χωρίς μάλιστα να μεσολαβήσει περίοδος αποκλειστικών διαπραγματεύσεων.

Στόχος της πλευράς των πωλητών είναι να συμφωνηθεί SPA χωρίς -σοβαρές- αιρέσεις. Διευκρινίζεται, μάλιστα, ότι στην περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία με έναν εκ των δύο επενδυτών για το νομικό κείμενο, αυτός θα ανακηρυχθεί αυτόματα προτιμητέος, χωρίς να μεσολαβήσει περίοδος αποκλειστικών διαπραγματεύσεων.

Την ίδια στιγμή, η διαδικασία δεν είναι «κλειδωμένη». Και οι πέντε επενδυτές που φέρονται να κατέθεσαν δεσμευτικές προσφορές μπορούν να επανέλθουν με βελτιωμένη πρόταση, η οποία θα αξιολογηθεί από τους συμβούλους. Μέχρι στιγμής πάντως έχουν γίνει από τη HIG κάποιες επιμέρους βελτιώσεις, που δεν είναι ικανές, όμως, να τη φέρουν «σφήνα» ανάμεσα σε Amerra και Διόρασις.

Ο χρόνος που θα απαιτηθεί για να ολοκληρωθεί η τεχνική συζήτηση δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί, λόγω της πολυπλοκότητας των προσφορών, των αρχιτεκτονικών διαφορών που έχουν, αλλά και του πλήθους των πωλητών (σ.σ. τέσσερις τράπεζες με διαφορετική έκθεση, καλύψεις και αποτίμηση αξίας equity).

Η γενική κατεύθυνση, που έχει δώσει το διατραπεζικό όργανο NPLs Forum, είναι η διαδικασία να τρέξει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ώστε να ολοκληρωθεί πριν το τέλος Απριλίου. Αν το παραπάνω χρονοδιάγραμμα επιτευχθεί, η συναλλαγή θα συνυπολογισθεί από την ΕΚΤ κατά τη διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης (SREP), που θα ακολουθήσει το stress test.

Πηγή: euro2day