Ιωάννης Ακκάς: Είμαι αισιόδοξος για την Ελληνική Υφαντουργία - Κεντρική Εικόνα

Ιωάννης Ακκάς: Είμαι αισιόδοξος για την Ελληνική Υφαντουργία

15 Νοεμβρίου 2017Εικόνα στην Αγορά

Του Ανέστη Ντόκα

«Παραμένω αισιόδοξος παρά την καθυστέρηση που παρουσιάζεται και εκτιμώ ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχουμε έρθει σε συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες». Αυτό δηλώνει στο businessnews ο πρόεδρος της «Ελληνικής Υφαντουργίας» Ιωάννης Ακκάς ο οποίος διευκρινίζει ότι είναι πολύ πιθανόν να αναβληθεί ο πρώτος πλειστηριασμός για ακίνητο της εταιρίας με τιμή εκκίνησης τα 3 εκατ. ευρώ που έχει ορισθεί για την επόμενη Τετάρτη 22 Nοεμβρίου 2017. Επίσης έχουν προγραμματισθεί και άλλοι πλειστηριασμοί για περιουσιακά στοιχεία της επιχείρισης τον ερχόμενο Φεβρουάριο και Απρίλιο του 2018.

Στόχος του κ. Ακκά είναι να κλείσει η συμφωνία με τις τράπεζες προκειμένου να διατηρήσει ανοικτή πιστωτική γραμμή για τον όμιλο και να αναχρηματοδοτηθεί ο δανεισμός.

«Δεν μπορώ να αναφερθώ σε περισσότερες λεπτομέρειες με τις τράπεζες καθώς βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο των συζητήσεων» συμπληρώνει ο επικεφαλής της εισηγμένης. Να αναφέρουμε ότι η μετοχή της «Ελληνικής Υφαντουργίας» λόγω υπερδανεισμού και αρνητικών ιδίων κεφαλαίων έχει τεθεί εκτός διαπραγμάτευσης από το Χρηματιστήριο από τη συνεδρίαση της 1ης Απριλίου 2014. Για την «Ελληνική Υφαντουργία» ο ιδιοκτήτης και βασικός μέτοχος Ιωάννης Ακκάς βρίσκεται εδώ και μία τετραετία σε συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της.

Στόχος του επιχειρηματία είναι η επαναλειτουργία της θυγατρικής του Ομίλου, Κλωστήρια Κιλκίς η οποία σήμερα υπολειτουργεί λόγω ελλειπούς χρηματοδότησης, αλλά και η επανεκκίνηση της μηρικής εταιρείας η οποία έχει μονάδα παραγωγής υφασμάτων στην Πέλλα και η οποία έχει αναστείλει την παραγωγική της δραστηριότητα τα τελευεταία χρόνια. 

Επίσης προβλέπεται η εκ νέου χρηματοδότηση της Ελληνικής Υφαντουργίας από τις τράπεζες, με τον βασικό μέτοχο όμως να καλείται να βάλει πρώτα το χέρι στην τσέπη, προχωρώντας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την καταβολή μετρητών. 

Τέλος προβλέπεται η αναδιάρθρωση του δανεισμού του Ομίλου με ενεχυριασμό των περουσιακών στοιχείων της εταιρείας αλλά και των βασικών μετόχων.