ΟΠΑΠ: Αυξηση 64,1% στα κέρδη γ΄ τριμήνου - Κεντρική Εικόνα

ΟΠΑΠ: Αυξηση 64,1% στα κέρδη γ΄ τριμήνου

14 Νοεμβρίου 2017Εικόνα στην Αγορά

Τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου 2017 του ΟΠΑΠ διαμορφώθηκαν στα €109,0εκ. μειωμένα κατά 5,3% έναντι €115,1 εκ. το εννεάμηνο 2016. Τα καθαρά κέρδη το γ΄ τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 48,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 64,1%.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη γ΄ τριμήνου 2017 ανήλθαν σε €37,6 εκ. συγκριτικά με €33,8εκ το γ’ τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού.

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από VLTs ανήλθαν σε €25,7εκ το εννεάμηνο 2017 και €16,3εκ το γ’ τρίμηνο 2017 αντίστοιχα. Ο αριθμός των εγκατεστημένων VLTs ανήλθε σε 5.297 μηχανήματα στις 30.09.2017, ενώ ο ρυθμός εγκατάστασης επιταχύνεται στο δ’ τρίμηνο

Κύρια στοιχεία αποτελεσμάτων

-Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) αυξημένα κατά 4,8% στα €1.045,8εκ. (εννεάμηνο 2016: €998,0εκ.). Στο γ΄ τρίμηνο 2017 τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) αυξήθηκαν κατά 11,9% στα €357,4εκ. (γ’ τρίμηνο 2016: €319,2εκ.), ως αποτέλεσμα της αύξησης των επιδόσεων των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού και την αυξανόμενη συνεισφορά των VLTs.

-Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) στα €223,5εκ. (εννεάμηνο 2016: €223,8εκ) & γ’ τρίμηνο 2017 στα €92,9εκ. αυξημένα κατά 49%. Προσαρμοσμένα για την αναστροφή επίδικων προβλέψεων ύψους €14,7εκ. που ενίσχυσαν τα μεγέθη γ’ τριμήνου 2017 καθώς και για ποσό ύψους €6,4εκ. που αφορούσε μη επαναλαμβανόμενα έξοδα σχετιζόμενα με την διαιτησία για τα VLTs που είχαν επιβαρύνει τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2016, τα EBITDA γ’ τριμήνου 2017 ανήλθαν στα €78,1εκ. αυξημένα κατά 13,6% σε ετήσια βάση. Η εν λόγω αύξηση σημειώθηκε παρά τα έξοδα ανάπτυξης που σχετίζονται με την υλοποίηση νέων έργων.

-Καθαρά κέρδη εννεαμήνου 2017 στα €109,0εκ. (εννεάμηνο 2016: €115,1εκ.) μειωμένα κατά 5,3% & καθαρά κέρδη γ’ τριμήνου 2017 στα €48,1εκ. αυξημένα κατά 64,1%. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη το γ’ τρίμηνο 2017 ανήλθαν σε €37,6εκ. (προσαρμοσμένο γ’ τρίμηνο 2016: €33,8εκ.).

-Ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρό δανεισμό στα €234,5εκ.

-5.297 εγκατεστημένα VLTs στο τέλος του γ’ τριμήνου με το ρυθμό εγκατάστασης να επιταχύνεται στο δ’ τρίμηνο, 698 εγκατεστημένα SSBTs και ισχυρή επίδοση των virtual games.

-Σε εξέλιξη ο τεχνολογικός μετασχηματισμός της πλατφόρμας των βασικών μας παιχνιδιών.

-Προτεινόμενη διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων ύψους €0,70 ανά μετοχή.

Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΠΑΠ, κου Damian Cope

“Ύστερα από ένα ισχυρό πρώτο εξάμηνο, το τρίτο τρίμηνο σηματοδότησε την επιστροφή σε ουσιώδη αύξηση τόσο των εσόδων όσο και της κερδοφορίας του ΟΠΑΠ. Η ενίσχυση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στις ισχυρές επιδόσεις του χαρτοφυλακίου των στοιχηματικών προϊόντων μας, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών αυτόματης εξυπηρέτησης στοιχηματισμού (SSBTs) και των Virtual παιχνιδιών, καθώς και την αυξανόμενη συνεισφορά των παιγνιομηχανημάτων (VLTs).

Παρά την αυξανόμενη πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των πελατών μας, ο ΟΠΑΠ  δείχνει ότι μπορεί να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ελκυστικών επιλογών στα τυχερά παίγνια. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σημαντικά στα προϊόντα, την τεχνολογία και τους ανθρώπους μας, με στόχο την υλοποίηση του Οράματος 2020 του ΟΠΑΠ και έχουμε επιτύχει περαιτέρω πρόοδο σε κάθε μία από τις 8 στρατηγικές προτεραιότητές μας. Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν ήδη τα πρώτα οφέλη αυτών των επενδύσεων και επιβεβαιώνουν τη σκληρή δουλειά και τη συνεισφορά όλης της ομάδας του ΟΠΑΠ   – των εργαζομένων και των πρακτόρων μας.

Επίσης, έχουμε εντείνει τις προσπάθειες μας στο σημαντικό τομέα της εταιρικής υπευθυνότητας, συμπεριλαμβανομένων επιπλέον επενδύσεων σε προγράμματα και πολιτικές για το υπεύθυνο παιχνίδι, ενώ συνεργαζόμαστε στενά με τις αρχές για την καταπολέμηση της παράνομης δραστηριότητας στα τυχερά παίγνια. Κοιτώντας μπροστά, έχουμε μερικούς ιδιαίτερα απαιτητικούς μήνες, που περιλαμβάνουν μια σειρά σημαντικών ορόσημων τόσο για τη μετάβαση μας σε νέες τεχνολογικές πλατφόρμες όσο και την ανάπτυξη των προϊόντων μας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα καταφέρουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας τόσο για το 2017 όσο και τα επόμενα χρόνια.”

TAGS