Sonae Sierra: Συνολικά Καθαρά Κέρδη €78 εκατ. στο εννεάμηνο του 2017 - Κεντρική Εικόνα

Sonae Sierra: Συνολικά Καθαρά Κέρδη €78 εκατ. στο εννεάμηνο του 2017

14 Νοεμβρίου 2017Εικόνα στην Αγορά

Η Sonae Sierra κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους €77,8 εκατ. στο εννεάμηνο του 2017, σε σύγκριση με τα €92,6 εκατ. που κατεγράφησαν για την αντίστοιχη περίοδο το 2016. Η μείωση κατά 16% οφείλεται κυρίως στα χαμηλότερα έμμεσα κέρδη –που απορρέουν από την περιορισμένη θετική επίπτωση του ανοίγματος του Park Lake συγκριτικά με το 2016 που ήταν σαφώς μεγαλύτερη η οποία όμως αντισταθμίζεται από την αύξηση στο περιθώριο κέρδους των υπηρεσιών και τα άμεσα θετικά κέρδη χαρτοφυλακίου της Βραζιλίας. 

Συνολικώς τα EBIT ανήλθαν σε €75,8 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 7,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα Άμεσα Κέρδη ανήλθαν σε €45,2 εκατ., βελτιωμένα κατά 12% συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2016. Αυτό αντικατοπτρίζει υψηλότερα EBIT σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο σε Ευρώπη και Βραζιλία, καθώς και καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα.

Τα έμμεσα κέρδη ανήλθαν σε €32,5 εκατ., μειωμένα κατά €19,8 εκατ. σε σχέση με τους πρώτους εννέα μήνες του προηγούμενου έτους, κυρίως λόγω των χαμηλότερων κερδών από πωλήσεις επενδύσεων.

Στο ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο, οι πωλήσεις των καταστημάτων αυξήθηκαν συνολικά κατά 7,8%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2016. Σημαντική αύξηση καταγράφηκε στη Ρουμανία, μεταξύ άλλων χάρη στο επιτυχές άνοιγμα του ParkLake, αλλά και στην Ισπανία και την Πορτογαλία που παρουσίασαν αύξηση κατά 9,0% και 7,2% αντίστοιχα. Οι πωλήσεις καταστημάτων στη Βραζιλία σημείωσαν κατακόρυφη άνοδο, αυξανόμενες κατά 7,7% σε βραζιλιάνικα ρεάλ.

Το γενικό ποσοστό πληρότητας του χαρτοφυλακίου είχε ελαφρώς καθοδική πορεία στο 95,6%, μειούμενο κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2016, λόγω μικρών μεταβολών στο  συνολικό χαρτοφυλάκιο. Ωστόσο, στην Ευρώπη, το ποσοστό πληρότητας παρουσίασε ελαφρώς ανοδική πορεία στο 97,2%, σε σύγκριση με το 97,1%, παρά την εξαγορά του Area Sur στην Ισπανία, το οποίο παρουσιάζει πληρότητα χαμηλότερη του μέσου όρου. Στη Ρουμανία η πληρότητα αναρριχήθηκε στο 95,6% σε σύγκριση με το 93,3% του προηγούμενου έτους, γεγονός που οφείλεται και στην επιτυχία του ParkLake. Στη Βραζιλία το ποσοστό πληρότητας μειώθηκε από 94,5% σε 90,3%.

Οι συνολικές μισθώσεις αυξήθηκαν κατά 8,9%, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ το ποσοστό της ίδιας περιόδου το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 9,8% στην Ευρώπη και 5,8% στη Βραζιλία (σε βραζιλιάνικα ρεάλ), σαφώς άνω του μέσου ποσοστού πληθωρισμού για την εν λόγω περίοδο σε αμφότερες τις αγορές.

Σύμφωνα με τον Fernando Guedes Oliveira, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Sonae Sierra, «Τα βελτιωμένα άμεσα κέρδη μας κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2017 καταδεικνύουν την εξαιρετική επίδοση των εμπορικών μας κέντρων στο παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο, παρουσιάζοντας αύξηση τόσο  στις πωλήσεις των καταστημάτων  όσο και  στα μισθώματα . Η επιτυχής στρατηγική ανακύκλωσης κεφαλαίων που ακολουθούμε μας έδωσε την δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε περαιτέρω εξαγορές. Παράλληλα, η μέθοδος ενεργούς ανάπτυξης που χρησιμοποιούμε αλλά και η διαρκής επέκταση των δραστηριοτήτων μας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών προς τρίτους, αποδεικνύουν την αφοσίωσή μας σε μια βιώσιμη στρατηγική διαχείρισης της εταιρείας».

Η στρατηγική ανακύκλωσης κεφαλαίων οδηγεί σε εξαγορές

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2017, η επιτυχής στρατηγική ανακύκλωσης κεφαλαίων της Sonae Sierra περιλαμβάνει αρκετές εξαγορές.

Η Iberia Coop Fund, στην οποία η Sonae Sierra διαθέτει μερίδιο συμμετοχής 10%, απέκτησε το 100% του Albufeira Retail Park. Η ORES, Ανώνυμη Εταιρεία (Socimi), μαζί με την Bankinter, στην οποία η Sonae Sierra είναι η λειτουργική εταίρος και κάτοχος συμμετοχής ποσοστού 3,75%, απέκτησε 11 ακίνητα. Οκτώ εξ αυτών βρίσκονται στην Ισπανία (Forum Leioa, Forum Galar, Mercadona Oviedo, AldiSupermarket Cadiz και Portfolio Armuco) και τρία στην Πορτογαλία (Portimão Retail Center, Media Markt Braga και ένα σουπερμάρκετ στην περιοχή Alta de Lisboa εκμισθωμένο στην Pingo Doce).

Επιπλέον, η Sonae Sierra (15%) σε κοινοπραξία με την AXA Investment Managers – Real Assets (85%), ολοκλήρωσε την εξαγορά του Area Sur Shopping Centre στην Χερέθ της Ισπανίας, το οποίο θα διαχειρίζεται η Sonae Sierra.

Ανάπτυξη και επέκταση στον τομέα παροχής υπηρεσιών προς τρίτους

Τα τρέχοντα έργα ανάπτυξης της Εταιρείας περιλαμβάνουν έξι έργα: Το Jardín Plaza Cúcuta (Κολομβία) - επένδυσης ύψους €47 εκατ. με μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια 47.000 m2, το έργο αστικής ανάπλασης στη Νυρεμβέργη, το Εμπορικό Κέντρο Zenata (Μαρόκο), επένδυσης ύψους €100 εκατ. με περισσότερα από 250 καταστήματα και με μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια 90.000 m2, καθώς και το McArthurGlenn Designer Outlet Málaga (Ισπανία), επένδυσης ύψους €115 εκατ. με μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια 30.000 m2. Επίσης είναι σε εξέλιξη η επέκταση του NorteShopping στην Πορτογαλία.

Η Sonae Sierra ενίσχυσε τον τομέα παροχής υπηρεσιών στο τρίτο τρίμηνο μέσω της υπογραφής νέων συμβάσεων με πελάτες και Επενδυτές. Έτσι, το σύνολο των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης που έχουν υπογραφεί μέχρι τώρα για το τρέχον έτος ανέρχεται σε 119. Επιπλέον έχουν υπογραφεί 12 νέες συμβάσεις διαχείρισης ακινήτων και 13 συμβάσεις διαχείριση επενδύσεων.

Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) και Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

Η Sonae Sierra υπολογίζει τη NAV της εταιρείας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που δημοσίευσε το 2007 η INREV (Ευρωπαϊκή Ένωση Επενδυτών σε μη Εισηγμένους Επενδυτικούς Τίτλους σε Ακίνητα).

Βάσει αυτής της μεθόδου, στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, η NAV της Sonae Sierra ανήλθε στο €1,4 δισεκ. Η αξία αυτή αντιπροσωπεύει υποχώρηση κατά 0,8% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016, κυρίως λόγω της καταβολής μερίσματος και της δυσμενούς επίπτωσης της υποτίμησης του βραζιλιάνικου ρεάλ, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από τα Καθαρά Κέρδη. Αν δεν λαμβάνονταν υπόψη η επίπτωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας, η NAV θα αυξανόταν κατά 1,3%.

Η Sonae Sierra συνέχισε τις συντηρητικές και ισορροπημένες μακροπρόθεσμες στρατηγικές σε επίπεδο χρέους και αντιστάθμισης. Η κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας στηρίζεται σε μέση περίοδο λήξης χρέους τα 3,6 έτη, εκ του οποίου το 41% με αντισταθμιζόμενο επιτόκιο. 

Η Sonae Sierra εξακολουθεί να επωφελείται από καλή πρόσβαση σε χρηματοδότηση του χρέους της, καθώς μέχρι τώρα η Εταιρεία παρουσίασε έντονη δραστηριότητα αναχρηματοδότησης. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2017, η Sonae Sierra εξασφάλισε, για τις θυγατρικές της, νέες δανειακές συμβάσεις με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης ύψους €730 εκ.

Το μέσο κόστος δανεισμού της Sonae Sierra βρίσκεται σήμερα στο 3,6%, μειούμενο κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2016. Αν εξαιρεθεί η Βραζιλία, το μέσο κόστος δανεισμού ανέρχεται σε 2,9%.

Οι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες συνεχίζουν να απεικονίζουν την προσεκτική στάση και την οικονομική -ισχύ του ισοζυγίου της Εταιρείας.