Η Cosmos ανέλαβε την προμήθεια 116 Περιφαρειακών Διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ - Κεντρική Εικόνα

Η Cosmos ανέλαβε την προμήθεια 116 Περιφαρειακών Διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ

11 Αυγούστου 2017Πολιτική & Οικονομία

Η  Cosmos Business Systems ανέλαβε την προμήθεια εγκατάστασης μηχανογραφικού εξοπλισμού του ΕΟΠΥΥ (ΠΕ.∆Ι., Παραρτήματα, Φαρμακεία) σε 116 σημεία στο σύνολο της χώρας, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας.

Σκοπός του παρόντος έργου, είναι η εξασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας των Περιφερειακών ∆/νσεων του ΕΟΠΥΥ, η αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, η μείωση των δαπανών µέσω ελέγχων στη χορήγηση παροχών στους ασφαλισμένους και η συντομότερη και αποτελεσματικότερη εκκαθάριση των προμηθευτών υγείας µέσω της βελτίωσης της διαδικασίας υποβολής  ∆.Α.Π.Υ µέσω διαδικτύου.

Το ύψος του έργου ανέρχεται στο ποσό των 758.000,00 € συν ΦΠΑ.