Εισηγμένες: Συνωστισμός Γενικών Συνελεύσεων στο τέλος του μήνα - Κεντρική Εικόνα

Εισηγμένες: Συνωστισμός Γενικών Συνελεύσεων στο τέλος του μήνα

22 Ιούνιος 2017Εικόνα στην Αγορά

Συνωστισμός ετήσιων γενικών συνελεύσεων των εισηγμένων παρατηρείται μέχρι το τέλος του μήνα καθώς  έχουν προγραμματισθεί συνολικά 62 συνελεύσεις στις 7 εργάσιμες που απομένουν, ενώ οι μισές(31) γενικές συνελεύσεις έχουν συγκληθεί για τη τελευταία εργάσιμη του Ιουνίου.

Ακόμη και τώρα που έχει αλλάξει ο νόμος περί γενικών συνελεύσεων και οι εισηγμένες έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιούν τις συνελεύσεις τους μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, η τακτική του συνωστισμού δεν αποφεύγεται. Προφανώς και δεν γίνεται σκόπιμα αλλά που να προλάβουν να πάνε οι μικροεπενδυτές με 31 συνελεύσεις σε μία μέρα.