Ένα Ευρ.Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων θα επαρκούσε για την αντιμετώπιση μη συστημικών τραπεζικών κρίσεων - Κεντρική Εικόνα

Ένα Ευρ.Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων θα επαρκούσε για την αντιμετώπιση μη συστημικών τραπεζικών κρίσεων

09 Ιούνιος 2017Διεθνή Νέα

Ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων (ETEK), που θα έχει στην πλήρη ανάπτυξή του πόρους από εισφορές των τραπεζών ίσες με το 0,8% των καλυμμένων καταθέσεων τους, θα επαρκούσε για να καλύψει τις ανάγκες πληρωμών στην περίπτωση μη συστημικής τραπεζικής κρίσης, σύμφωνα με ανάλυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που περιλαμβάνεται σε έκθεσή της (Macroprudential Bulletin). Σύμφωνα με την ανάλυση που έκανε η ΕΚΤ σε μεγάλο δείγμα τραπεζών, που έχουν περίπου το 75% του συνολικού ενεργητικού των τραπεζών της Ευρωζώνης, το ΕΤΕΚ θα είχε πόρους 38 δισ. ευρώ με βάση τα συγκεκριμένο δείγμα. Οι υπολογισμοί της ΕΚΤ έγιναν με βάση την πρόταση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2015 για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων (ΕΣΕΚ). Η κεντρική τράπεζα σημειώνει ότι στόχος του ΕΤΕΚ είναι η κάλυψη των αναγκών για πληρωμές σε μία μη συστημική κρίση, καθώς για την αντιμετώπιση συστημικών κρίσεων απαιτούνται άλλα μέτρα, όπως ένα δίχτυ ασφάλειας (backstop).

H EKT εξέτασε ένα σενάριο, όπου το 3% των τραπεζών της Ευρωζώνης με τον υψηλότερο κίνδυνο αποτυγχάνουν ταυτόχρονα και η συμμετοχή (bail-in) των πιστωτών τους αφορά μόνο στο ελάχιστο απαιτούμενο ύψος των επιλέξιμων στοιχείων του παθητικού τους (με εξαίρεση τις καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ μεγάλων επιχειρήσεων).

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

TAGS