Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η Επιτροπή Εκπαίδευσης-Καινοτομίας-Επιχειρηματικότητας διοργανώνουν το πρώτο #AmChamIdeas - Κεντρική Εικόνα

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η Επιτροπή Εκπαίδευσης-Καινοτομίας-Επιχειρηματικότητας διοργανώνουν το πρώτο #AmChamIdeas

02 Απρίλιος 2019StartUps & Eκπαίδευση

Σχετικά άρθρα

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η Επιτροπή Εκπαίδευσης-Καινοτομίας-Επιχειρηματικότητας διοργανώνουν μία νέα σειρά δράσεων, που αφορούν στον άξονα Εκπαίδευση-Επιχειρηματικότητα, με τον γενικό τίτλο #AmChamIdeas. Πρώτος σταθμός είναι η συζήτηση με τίτλο: «Κλειστά» Πανεπιστήμια σε μια «Ανοιχτή» Κοινωνία, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Απριλίου 2019 στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα.
 
Στόχος αυτών των εκδηλώσεων είναι, μέσα από ένα πλαίσιο ανοικτών συζητήσεων με εκπροσώπους της πολιτείας, πολιτικούς φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, εμπειρογνώμονες αναλυτές, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευομένους, να αναδειχτούν βασικά ζητήματα, να εντοπιστούν υφιστάμενα εμπόδια και να προταθούν ιδέες και λύσεις που θα συνδράμουν στη βελτίωση του εκπαιδευτικού πλαισίου, την ανάπτυξη και ανάδειξη της έρευνας και καινοτομίας και της ορθής αξιοποίησής της προς όφελος και του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και της χώρας.
 
Στο πρώτο #AmChamIdeas θα συζητηθούν:
 
-Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις: Σε ποιους τομείς και σε ποια στάδια πρέπει να επικεντρωθούμε;

-Συγκριτική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας με άλλες χώρες

-Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού μοντέλου και βέλτιστες πρακτικές

-Δημιουργία μοντέλων αναφοράς: πώς υλοποιούμε τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές; Από πού ξεκινάμε και πώς προωθούμε την αλλαγή σε άλλα στάδια;
 
Στη συζήτηση θα συμμετέχουν οι:
 
Τζέση Βουμβάκη, Αν. Διευθύντρια, Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης, Εθνική Τράπεζα, Νίκη Κεραμέως, Υπεύθυνη Τομέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νέα Δημοκρατία, Γιώργος Μαυρωτάς, Πρόεδρος, Υποεπιτροπή για την Εκπαίδευση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, Σπυρίδων Κίντζιος, Πρύτανης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Περικλής Μήτκας, Πρύτανης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κλώντια Καρύδη, Vice President, Public Affairs, The American College of Greece
 
Επιπρόσθετα στη συζήτηση έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν οι:
Εκπρόσωπος Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πατρών.
 
Αναλυτικά το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε στο ακόλουθο link: https://www.amcham.gr/wp-content/uploads/2019/03/AmChamIdeas-Agenda.pdf