Η Τράπεζα Πειραιώς πούλησε τη θυγατρική της στην Αλβανία - Κεντρική Εικόνα

Η Τράπεζα Πειραιώς πούλησε τη θυγατρική της στην Αλβανία

05 Μάρτιος 2019Πολιτική & Οικονομία

Υλοποιώντας το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ομίλου της, η Τρ. Πειραιώς ολοκλήρωσε την πώληση της θυγατρικής της στην Αλβανία Tirana Bank.

 Η ελληνική τράπεζα κατείχε το 98,83% των μετοχών της αλβανικής. Οι μετοχές αυτές μεταβιβάστηκαν την εταιρεία Balfin και στην τράπεζα την Komercijalna Banka, έναντι 57,3 εκατ. ευρώ.

Η πώληση έχει θετική επίπτωση στους κεφαλαιακούς δείκτες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία  οικονομικών καταστάσεων με ημερομηνία αναφοράς 30.09.2018, η συγκεκριμένη συναλλαγή αυξάνει κατά 11 μονάδες βάσης, τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων Κατηγορίας 1 (CET-1)

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Πειραιώς ήταν η UniCredit Group