Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την Trastor - Κεντρική Εικόνα

Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την Trastor

22 Φεβρουάριος 2019Εικόνα στην Αγορά

Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως και 26.000.000 ευρώ ανακοίνωσε η Trastor ΑΕΕΑΠ.

Διαχειριστής πληρωμών ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία και εκπρόσωπος των ομολογιούχων η Aegean Baltic Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία.

Η κάλυψη του ομολογιακού δανείου θα πραγματοποιηθεί στο σύνολό του από την Τράπεζα Πειραιώς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί αφενός για την αποπληρωμή υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και αφετέρου για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας.

TAGS