Μουζάκης: Με κέρδη έκλεισε το 2018  - Κεντρική Εικόνα

Μουζάκης: Με κέρδη έκλεισε το 2018

22 Φεβρουάριος 2019Εικόνα στην Αγορά

Με κέρδη έκλεισε το 2018 για την κλωστοβιομηχανία Μουζάκης, εξέλιξη που δίνει τη δυνατότητα στην εισηγμένη εταιρεία να σχεδιάσει κινήσεις προκειμένου να αυξήσει το ύψος των πωλήσεών της, κόντρα στην κρίση που χαρακτηρίζει την εγχώρια αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύκλος εργασιών της εισηγμένης εταιρεία κυμάνθηκε το 2018 πολύ κοντά στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς (οριακή πτώση σε σχέση μα τα 5,87 εκατ. ευρώ του 2017), με παράλληλη ωστόσο αξιοσημείωτη (άνω του 20%) ποσοστιαία αύξηση των εξαγωγών (ξεκινώντας πάντως από χαμηλή βάση σε σχέση με τις επιδόσεις του ένδοξου παρελθόντος).

Σε επίπεδο τελικού αποτελέσματος, η περυσινή χρονιά ήταν κερδοφόρος για την Μoυζάκης (έναντι ζημίας 312 χιλ. ευρώ το 2017), εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στους παρακάτω λόγους:

Πρώτον, στην ενοικίαση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας της εισηγμένης που δεν χρησιμοποιείται για λειτουργικούς σκοπούς, εξέλιξη που θα οδηγήσει στην είσπραξη ενοικίων ύψους 1,7 εκατ. ευρώ σε δωδεκάμηνη βάση.

Δεύτερον, στο γεγονός ότι το 2017 ενεγράφησαν δύο μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες, οι οποίες δεν επηρέασαν αρνητικά τα περυσινά αποτελέσματα και

τρίτον, στη διατήρηση των χρεωστικών τόκων σε πολύ χαμηλά επίπεδα (τραπεζικός δανεισμός χαμηλότερος του ενός εκατ. ευρώ).

Το 2019 αντιμετωπίζεται από την εισηγμένη εταιρεία με συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς -εκτός των άλλων- έχει ξεκινήσει από πέρυσι μια προσπάθεια αντεπίθεσης με στόχο την ανάκαμψη των πωλήσεων του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου, ενώ παράλληλα υλοποιείται και πρόγραμμα περικοπής λειτουργικών δαπανών, που ως ένα βαθμό αναμένεται να επηρεάσει και τη φετινή πορεία.

Στα αξιοσημείωτα της φετινής χρονιάς εντάσσεται και η διεξαγωγή από την εισηγμένη πανελλήνιου «φεστιβάλ κεντήματος» (προωθητική κίνηση), στο οποίο θα διαγωνιστούν νέα κεντήματα με θέμα τις «πεταλούδες».

Κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο, η εταιρεία σημείωσε αύξηση πωλήσεων από τα 3,06 στα 3,123 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο EBITDA (από τα 666 στα 777 χιλ. ευρώ) και ανεβασμένη καθαρή κερδοφορία (639 έναντι 433 χιλ. ευρώ). Τα ίδια κεφάλαια είχαν διαμορφωθεί στις 30/6/2018 στα 33,43 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός κάτω από τα 241 χιλ. ευρώ (η εισηγμένη έχει σημαντικό ύψος μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους κληρονόμους του Ελευθερίου Μουζάκη).

Πηγή: euro2day.gr