Αφοί Χαΐτογλου: Στροφή σε νέες αγορές του εξωτερικού - Κεντρική Εικόνα

Αφοί Χαΐτογλου: Στροφή σε νέες αγορές του εξωτερικού

22 Φεβρουάριος 2019Εικόνα στην Αγορά

Θετικά αποτελέσματα φαίνεται πως έφερε η νέα φιλοσοφία που υιοθέτησε η διοίκηση της Αφοί Χαΐτογλου ΑΒΕΕ το 2018, μέσω εξορθολογισμού του κωδικολογίου της, παραγωγής νέων προϊόντων και στροφής σε νέες αγορές, με έμφαση στις ΗΠΑ αλλά και την Ευρώπη.

Ανασταλτικός παράγοντας όμως στα φιλόδοξα σχέδια της διοίκησης παραμένει ο υψηλός δανεισμός της (134,66 εκατ. ευρώ), καθώς «φρενάρει» την ανάπτυξή της. Για λόγο αυτό, η διοίκηση βρίσκεται σε συζη-
τήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες, με στόχο την αναδιάρθρωση του συνόλου του δανεισμού της, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι αναζητείται και στρατηγικός επενδυτής, ο οποίος θα μπορέσει να στηρίξει το άνοιγμά της στις αγορές του εξωτερικού. Σε ό,τι αφορά τα πιο πρόσφατα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας, οι πωλήσεις το οκτάμηνο του 2018, παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα, ενώ εκτιμάται σημαντική αύξηση του τζίρου στο τελευταίο τρίμηνο του έτους 2018.
Το 2017, οι πωλήσεις της εταιρείας διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα με το 2016, ήτοι στα 70 εκατ. ευρώ, όπως και τα EBITDA, στα 7 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, τα αποτελέσματα μετά φόρων ήταν και πάλι ζημιογόνα και διαμορφώθηκαν στα 5,14 εκατ. ευρώ από ζημίες 3,55 εκατ. ευρώ το 2016. Σημειώνεται ότι μέσα στο 2018 η διοίκηση υιοθέτησε μια νέα φιλοσοφία λειτουργίας, με στροφή προς την παραγωγή προϊόντων σύμφωνα με τις επιθυμίες των πελατών και όχι στην παραγωγή προϊόντων σειράς από μέρους της, προσδοκώντας σημαντική αύξηση των πωλήσεών της. Ήδη ο δειγματισμός αυτών των νέων προϊόντων, κυρίως σε αγορές της Αμερικής αλλά και της Ευρώπης, έχουν τύχει μεγάλης αποδοχής. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει και είναι σε εξέλιξη ο εξορθολογισμός του κωδικολογίου των πωλούμενων ειδών, με στόχο
την βελτίωση του μέσου μικτού κέρδους πώλησης, με την κατάργηση της παραγωγής και εμπορίας ειδών με πολύ μικρό ή αρνητικό εμπορικό κέρδος. Στην εσωτερική αγορά, συνεχίζεται η υλοποίηση νέων συμφωνιών με μεγάλες αλυσίδες, κυρίως για πωλήσεις συσκευασμένων προϊόντων, τόσο από την γκάμα των υφιστάμενων προϊόντων της εταιρείας όσο και προϊόντων με brand name των πελατών, και τα αποτελέσματα των ενεργειών αυτών θα είναι εμφανή στον τζίρο του δ’ τριμήνου του 2018.