ΕΣΠΑ: Ξεκινάει η δράση για ΜμΕ στην περιφέρεια Ηπείρου - Κεντρική Εικόνα

ΕΣΠΑ: Ξεκινάει η δράση για ΜμΕ στην περιφέρεια Ηπείρου

15 Φεβρουάριος 2019Πολιτική & Οικονομία

Σχετικά άρθρα

Ξεκινάει στις 18 Φεβρουαρίου 2019 η προθεσμία κατάθεσης επενδυτικών προτάσεων για χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ, μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην περιφέρεια Ηπείρου, με σκοπό την οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ (www.espa.gr) για τη δράση «Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια στην Περιφέρεια Ηπείρου», η χρηματοδότηση αφορά στα εξής:

Συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης στο εξωτερικό
Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχει ως εκθέτης σε εκθέσεις στο εξωτερικό
Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης
Λοιπές δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με το έργο.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια». Τα σχετικά έντυπα υποβολής μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα προμηθευτούν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από τον Δικτυακό τόπο της ΕΥΔ Ηπείρου www.peproe.gr και το www.espa.gr.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 6 Μαίου 2019 (ώρα 15:00).