Μετοχές της Eurobank απέκτησε θυγατρική της Fairfax - Κεντρική Εικόνα

Μετοχές της Eurobank απέκτησε θυγατρική της Fairfax

02 Ιανουάριος 2019Πολιτική & Οικονομία

Την απόκτηση μετοχών Eurobank από θυγατρική εταιρεία της Fairfax Financial Holdings Limited ανακοίνωσε η τράπεζα. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «Eurobank») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (Δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών), και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε από τη Fairfax, ότι η θυγατρική εταιρεία της Fairfax «Odyssey Reinsurance Company», αγόρασε τις ακόλουθες μετοχές της Eurobank:

Επωνυμία

Ημερομηνία

Πλήθος μετοχώνEurobank

Μέση τιμή κτήσης

Odyssey Reinsurance Company

28.12.2018

1.678.592

0,4909

31.12.2018

2.000.000

0,5277