Άνοδος τζίρου και κερδών για την ΙΟΝ και το 2017 - Κεντρική Εικόνα

Άνοδος τζίρου και κερδών για την ΙΟΝ και το 2017

19 Δεκέμβριος 2018Εικόνα στην Αγορά

Αύξηση τζίρου και κερδών κατέγραψε το 2017 η σοκολατοβιομηχανία ΙΟΝ. Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών (πωλήσεις) ανήλθε στο ποσό των 113,077 εκατ. ευρώ, έναντι 112,588 εκατ. ευρώ το 2016. Τα μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως του ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 44,3 εκατ ευρώ, έναντι 41,4 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων του ομίλου άγγιξαν το ποσό των 7,86 εκατ. ευρώ, όταν το 2016 είχαν κυμανθεί στα 6,5 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως το θετικό πρόσημο θα πρέπει να πιστωθεί σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές, καθώς το 2017 η σοκολατοβιομηχανία, λόγω του δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, κατέγραψε μείωση πωλήσεων κατά 3,04% σε ποσότητα και 1,27% σε αξία στην εγχώρια αγορά. Οι εξαγωγές της όμως την προηγούμενη χρονιά παρουσίασαν αύξηση κατά 26,27% σε ποσότητα και κατά 24,36% σε αξία. Το 41% του συνόλου των εξαγωγών έγιναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το υπόλοιπο σε Τρίτες Χώρες, ενώ τη μεγαλύτερη κίνηση είχαν η Αλβανία, η Κύπρος, ο Λίβανος, οι ΗΠΑ και η Αίγυπτος.

Όσον αφορά τις επενδύσεις, η εταιρεία, συνεπής στις αρχές, που στόχο έχουν τη μόνιμη εκσυγχρονιστική προσπάθεια που αποβλέπει στη σταθερή ανταγωνιστική παρουσία της στον ευρύτερο ευρωπαϊκό
χώρο, προέβη σε επενδύσεις μέσα στο 2017 ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, συνεχίζοντας το επενδυτικό πρόγραμμα του 2016, για το οποίο είχαν δαπανηθεί 3,9 εκατ. ευρώ. Επίσης, αναφοράς χρήζει το γεγονός πως μέσα στο 2017 η εταιρεία σχεδίασε, παρήγαγε και κυκλοφόρησε έναν σημαντικό αριθμό από νέα προϊόντα στον κλάδο της σοκολάτας: σοκολατίνια assorties σε νέα έκδοση, με νέες γεύσεις και συσκευασία,
νέα σοκολάτα γάλακτος Extra Creamy, δύο νέες πρωτοποριακές για την Ελλάδα σοκολάτες στη σειρά ION Dark, νέα σειρά mini σοκολατών, νέα σειρά προϊόντων σε μορφή Sticks, νέα σειρά προϊόντων σε μορφή Bites και νέα σειρά επαγγελματικών προϊόντων, που είχαν πολύ θετική αποδοχή και τα περισσότερα από αυτά έχουν ήδη καθιερωθεί και αναμένεται να κινηθούν περαιτέρω ανοδικά.

TAGS