Κρι Κρι:  Στα €14,9 εκατ. τα κέρδη προ φόρων στο 9μηνο - Κεντρική Εικόνα

Κρι Κρι: Στα €14,9 εκατ. τα κέρδη προ φόρων στο 9μηνο

14 Δεκέμβριος 2018Εικόνα στην Αγορά

Η Βιομηχανία Γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ, πραγματοποίησε εταιρική παρουσίαση σε μέλη της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών δίνοντας παράλληλα και τα οικονομικά της στοιχεία για το 9μηνο. 

Η παρουσίαση διεξήχθη την 14/12/2018, από τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο, κ. Π. Τσινάβο, τον Οικονομικό Δ/ντή, κ. Κ. Σαρμαδάκη και τον Sales Operation Manager, κ. Γ. Τσινάβο.

Έπειτα από μια αναφορά στο προφίλ της ΚΡΙ-ΚΡΙ, δόθηκε έμφαση στους βασικούς άξονες στρατηγικής της στο παγωτό και το γιαούρτι, και στις αναπτυξιακές προοπτικές της.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκαν και τα αποτελέσματα των βασικών οικονομικών μεγεθών του εννεαμήνου 2018. Συγκεκριμένα:

Πωλήσεις: €78,1εκ. (9Μ 2017: €65,5εκ.) Μεταβολή +19%
Ebitda: €17,2εκ. (9Μ 2017: €12,8εκ.) Μεταβολή +35%
Κέρδη προ φόρων: €14,9εκ. (9Μ 2017: €10,7εκ.) Μεταβολή +39%