ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Έσοδα 83,36 εκατ. ευρώ το 2017/2018, αυξημένα κατά 5,72% - Κεντρική Εικόνα

ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Έσοδα 83,36 εκατ. ευρώ το 2017/2018, αυξημένα κατά 5,72%

14 Δεκέμβριος 2018Εικόνα στην Αγορά

Σχετικά άρθρα

Tι προκύπτει από τα επίσημα οικονομικά στοιχεία της πειραιώτικης ΠΑΕ.

Η Direction Business Reports επεξεργάστηκε τα οικονομικά στοιχεία της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΕ, αποκλειστικά για το www.businessnews.gr, για την οικονομική χρήση 2017/2018 (01/07/2017 έως 30/06/2018), που αφορούν την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 και τα συνέκρινε με τα αντίστοιχα στοιχεία της οικονομικής χρήσης 2016/2017 (01/07/2016 έως 30/06/2017), που αφορούν την αγωνιστική περίοδο 2016-2017.

Συνοπτικά, από τη σύγκριση προκύπτουν τα παρακάτω:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΕ 2017/2018 vs 2016/2017:

● Έσοδα: 83,36 εκατ. ευρώ (+ 5,72% σε σχέση με το 2016/2017)

Αναλυτικότερα:

Α) Τα λειτουργικά έσοδα της εταιρείας ανήλθαν την τρέχουσα χρήση σε 56,16 εκατ. ευρώ έναντι 32,41 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 73,28%. Η μεγάλη αύξηση των λειτουργικών εσόδων τη φετινή χρήση οφείλεται κυρίως στη συμμετοχή της ομάδας στους ομίλους του UEFΑ Champions League και στη σχετική αύξηση εσόδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA (31,52 εκατ. ευρώ το 2017/2018 έναντι 8,76 εκατ. ευρώ το 2017/2016). Η ομάδα, την αντίστοιχη περσινή περίοδο, συμμετείχε στη δεύτερη τη τάξη διασυλλογική διοργάνωση της UEFA, το UEFA Europa League, όπου παρά την επιτυχημένη συμμετοχή, τα έσοδά της είναι πολύ λιγότερα σε σύγκριση με το UEFA Champions League, που συμμετείχε η ομάδα τη τρέχουσα χρήση. Επίσης, η ισχυροποίηση της συνεργασίας με αξιόπιστους και ισχυρούς χορηγούς, σε συνδυασμό με τη διατήρηση των χαμηλών τιμών των εισιτηρίων διαρκείας και των απλών εισιτηρίων προκειμένου να είναι προσιτά στο σύνολο των φιλάθλων της ομάδας, διατήρησαν σε ικανοποιητικό επίπεδο τον κύκλο εργασιών της ΠΑΕ.

Β) Τα έσοδα από πωλήσεις ποδοσφαιριστών/λύσεις συμβολαίων ανήλθαν στην τρέχουσα χρήση σε 27,20 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 41,42%.

● Κέρδη/Ζημίες προ φόρων: Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας κατέληξαν σε ζημιά ύψους 2,33 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 4,59 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης 01/07/2016 έως 30/06/2017. Η μείωση της ζημιάς οφείλεται κυρίως στα σημαντικά έσοδα από τις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA που αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς και στα έσοδα από μετεγγραφές ποδοσφαιριστών την τρέχουσα χρήση, όπου σε συνδυασμό με τη συνεχή προσπάθεια για εξορθολογισμό των εξόδων, ενίσχυσαν την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας.

Τα αποτελέσματα μετά φόρων της χρήσης παρουσίασαν ζημιά 8,03 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,14 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, συνολικού ποσού 9.597.763,57 ευρώ, μειώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 8.050.727 ευρώ, το οποίο οφείλεται καθαρά στις ζημιές της περιόδου.

● Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται 65,43 εκατ. ευρώ διαιρούμενο σε 163.575.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,4 ευρώ η καθεμιά.

● Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας, σύμφωνα με το μετοχολόγιο στις 09-10-2018, έχει ως ακολούθως:

ABISSO HOLDINGS LTD: 73,36%

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: 13,48%

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: 10%

ΛΟΙΠΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΤΟΧΟΙ: 3,16%

Σημείωση: Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν την εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΕ και όχι τον όμιλο.

Προοπτικές 2018/2019

Το γεγονός ότι η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ δεν συμμετέχει τη φετινή χρονιά στη φάση των ομίλων του UEFA Champions League, θα επηρεάσει αρνητικά την πορεία των εσόδων για τη χρήση 01/07/2018 - 30/06/2019. Παρ’ όλα αυτά, η επιτυχημένη συμμετοχή της ομάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA μέσω του UEFA Europa League, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό μεταφερόμενων λογιστικών ζημιών, καθώς και η συνεχής προσπάθεια της διοίκησης για δραστική μείωση των λειτουργικών της δαπανών, εκτιμάται ότι θα διατηρήσουν σε θετικά επίπεδα την καθαρή θέση της εταιρείας.