ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 1,8% του δείκτη απασχολούμενων στο λιανικό εμπόριο στο γ΄ τρίμηνο - Κεντρική Εικόνα

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 1,8% του δείκτη απασχολούμενων στο λιανικό εμπόριο στο γ΄ τρίμηνο

14 Δεκέμβριος 2018Πολιτική & Οικονομία

Ο Γενικός Δείκτης Απασχολούμενων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο του Γ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 1,8% και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2018, αύξηση 0,1%.

Ο Δείκτης Ωρών Εργασίας στο Λιανικό Εμπόριο του Γ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 2,3%, και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2018, μείωση 0,2%.

Ο Δείκτης Μισθών και Ημερομισθίων στο Λιανικό Εμπόριο του Γ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 6,8% και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2018, μείωση 5,7%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Απασχολούμενων Ατόμων του Γ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,4%, ο αντίστοιχος Δείκτης Ωρών Εργασίας αύξηση 1,2% και ο αντίστοιχος Δείκτης Μισθών και Ημερομισθίων αύξηση 1,7%.