Υγεία: Στο 87,99% το ποσοστό της Hellenic Healthcare - Κεντρική Εικόνα

Υγεία: Στο 87,99% το ποσοστό της Hellenic Healthcare

14 Δεκέμβριος 2018Εικόνα στην Αγορά

Η Hellenic Healthcare από τις 3.12.2018 μέχρι και τις 13.12.2018, απέκτησε συνολικά 2.446.768 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας έναντι 0,95 Ευρώ ανά μετοχή.

H Hellenic Healtchare γνωστοποίησε τα εξής:

(α) στις 13.12.2018, απέκτησε συνολικά 1.566.625 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών Υγεία Ανώνυμος Εταιρεία» (στο εξής η «Εταιρεία») έναντι 0,95 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, και

(β) από τις 3.12.2018 μέχρι και τις 13.12.2018, απέκτησε συνολικά 2.446.768 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας έναντι 0,95 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών. Συνεπεία αυτών των συναλλαγών, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντα στην Εταιρεία διαμορφώθηκε σε περίπου 87,99% από περίπου 87,19% που ήταν στις 30.11.2018.