ΔΕΔΔΗΕ: Έλαβε πιστοποίηση ISO από TUV Hellas - Κεντρική Εικόνα

ΔΕΔΔΗΕ: Έλαβε πιστοποίηση ISO από TUV Hellas

12 Δεκέμβριος 2018Εικόνα στην Αγορά

Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 για την «Παροχή υπηρεσιών Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία», έλαβε ο Κλάδος Ασφάλειας Εργασίας της Διεύθυνσης Οργάνωσης Ασφάλειας Εργασίας & Στεγαστικής Μέριμνας (ΔΟΑΕΣΜ) του ΔΕΔΔΗΕ, στα τέλη Νοεμβρίου.

Φορέας πιστοποίησης ήταν η εταιρία TÜV HELLAS A.E. (θυγατρική του Ομίλου TÜV NORD GROUP), ενώ η διάρκεια ισχύος αυτής είναι τρία χρόνια.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο ΔΕΔΔΗΕ, τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων αποτελούν τομέα πρώτης προτεραιότητας για τον ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος στο πλαίσιο του στόχου μηδενισμού των εργατικών ατυχημάτων, θεωρεί πρωταρχικής σημασίας τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων για τη διασφάλιση της υιοθέτησης όλων των κανόνων ασφαλούς εργασίας.

Η Εταιρία, με γνώμονα την προσαρμογή στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, συνεχίζει να επιδιώκει τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών της, καθώς και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στον Τομέα της Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, ο οποίος αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗΕ.