Μύλοι Λούλη: Κατέχει το 70% της NitribakeS - Κεντρική Εικόνα

Μύλοι Λούλη: Κατέχει το 70% της NitribakeS

06 Δεκέμβριος 2018Εικόνα στην Αγορά

Η εταιρεία Μύλοι Λούλη  ανακοίνωσε ότι, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αρχική συμφωνία μεταξύ της Μύλοι Λούλη  και των Πιερακέα Λεωνίδα και Πιερακέα Παναγιώτη, απέκτησε 854 μετοχές από τον Πιερακέα Λεωνίδα και 853 μετοχές από τον Πιερακέα Παναγιώτη αντί € 58.823,22  συνολικά. Έτσι η Μύλοι Λούλη  κατέχει πλέον το 70% της εταιρείας NutribakeS.

Επιπλέον, η εταιρεία NutribakeS Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Παραγωγής Μιγμάτων Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής τροποποίησε την επωνυμία της σε Kenfood Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Μειγμάτων και Ειδών Ζαχαροπλαστικής.