Πανγαία: Deal 149 εκατ. ευρώ για 21 ακίνητα της Τράπεζας Κύπρου - Κεντρική Εικόνα

Πανγαία: Deal 149 εκατ. ευρώ για 21 ακίνητα της Τράπεζας Κύπρου

19 Νοέμβριος 2018Πολιτική & Οικονομία

Συμφωνία με την Τράπεζα Κύπρου υπέγραψε η Εθνική Πανγαία για την αγορά εταιρείας της Τράπεζας Κύπρου, η οποία διαθέτει 21 ακίνητα στην Κύπρο.

Στην ίδια συμφωνία περιλαμβάνονται δύο εμπορικά ακίνητα στην Αθήνα, εκ των οποίων το ένα είναι συνολικής επιφάνειας 6,9 χιλιάδων τετραγωνικών επί της Λεωφόρου Συγγρού & Λαγουμιτζή και το δεύτερο είναι συνολικής επιφάνειας 2 χιλ. τμ περίπου και βρίσκεται επί των οδών Ευρυδάμαντος και Λαγουμιτζή.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία που εξαγοράζει η Εθνική Πανγαία CYREIT Variable Investment Company είναι εταιρεία ειδικού σκοπού που είχε συστήσει η Τράπεζα Κύπρου για την διαχείριση ακινήτων που αποκτούσε από «κόκκινα» δάνεια. Η CYREIT, η οποία έχει συσταθεί ως Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), έχει στην κατοχή της, μέσω θυγατρικών εταιρειών, 21 εμπορικά ακίνητα (ενδεικτικά: γραφεία, καταστήματα, big boxes, ξενοδοχειακή μονάδα), με συνολική μεικτή επιφάνεια που ξεπερνά τα 120 χιλ. τ.μ., στην Κύπρο (Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο).

Η ανακοίνωση της Πανγαία

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ υπέγραψε σύμβαση με την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ για την απόκτηση χαρτοφυλακίου ακινήτων στην Κύπρο και την Ελλάδα (η Συναλλαγή) ως εξής:

1) Αγορά του 100% των «διαχειριστικών» μετοχών (management shares) και του 88,2% των επενδυτικών μετοχών (investment shares) της CYREIT Variable Investment Company PLC (“CYREIT”) με έδρα την Κύπρο, και

2) Αγορά δύο όμορων εμπορικών ακινήτων στην Αθήνα, εκ των οποίων το ένα είναι συνολικής επιφάνειας 6,9 χιλ. τμ περίπου και βρίσκεται επί της Λεωφόρου Συγγρού & Λαγουμιτζή και το δεύτερο είναι συνολικής επιφάνειας 2 χιλ. τμ περίπου και βρίσκεται επί των οδών Ευρυδάμαντος και Λαγουμιτζή.

Το συνολικό τίμημα για τη Συναλλαγή θα προσδιοριστεί την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών του CYREIT λαμβάνοντας υπ’ όψιν την οικονομική θέση της CYREIT την εν λόγω ημερομηνία και εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των 149 εκατ. ευρώ. Ποσό 1 εκατ. ευρώ εκ του τιμήματος θα προκαταβληθεί από την εταιρεία εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της ως άνω σύμβασης, εκτιμώμενο ποσό 145,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και το υπόλοιπο ύψους 2,3 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί σταδιακά με την ολοκλήρωση προαπαιτούμενων ενεργειών αναφορικά με τα ακίνητα της CYREIT.

«Σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης, η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις αιρέσεις, ήτοι, ενδεικτικά, λήψη έγκρισης από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές της Κύπρου, ολοκλήρωση της διαδικασίας χρηματοδότησης μέρους της Συναλλαγής και επιβεβαίωση από την Εταιρεία της πλήρωσης προαπαιτούμενων αναφορικά με τα ακίνητα και τη CYREIT και την ολοκλήρωση του νομικού και τεχνικού ελέγχου των ακινήτων στην Ελλάδα. Η Συναλλαγή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 29.03.2019 (το Long Stop Date) ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία εφόσον συμφωνηθεί γραπτώς μεταξύ των μερών», αναφέρεται ακόμη στην ανακοίνωση.