Σύσταση νέας ναυτικής εταιρίας από τη Newsphone - Κεντρική Εικόνα

Σύσταση νέας ναυτικής εταιρίας από τη Newsphone

16 Νοέμβριος 2018Εικόνα στην Αγορά

Η εταιρεία «Newsphone Hellas» ανακοίνωσε ότι το διοικητικό της συμβούλιο αφού εκτίμησε θετικά τις προοπτικές της ελληνικής ακτοπλοΐας και τη μέχρι τώρα επιτυχημένη πορεία της σχετικής της επένδυσης, με την από 15.11.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε να διερευνήσει την δυνατότητα περαιτέρω επένδυσης στον κλάδο.

Προς το σκοπό αυτό, αποφάσισε να προχωρήσει - από κοινού με την 100% θυγατρική της «ΕΡΓΟΝ Συμμετοχών» στη σύσταση νέας ναυτικής εταιρίας (που θα ανήκει στον όμιλο κατά 100%) και να εξουσιοδοτήσει τους κκ. Γ. Θεοδόση και Ε. Απέργη να προβούν στις σχετικές ενέργειες.