Οι Γάλλοι ξενοδόχοι κατά της Airbnb για αθέμιτο ανταγωνισμό - Κεντρική Εικόνα

Οι Γάλλοι ξενοδόχοι κατά της Airbnb για αθέμιτο ανταγωνισμό

09 Νοέμβριος 2018Πολιτική & Οικονομία

Ο μεγαλύτερος ξενοδοχειακός φορέας της Γαλλίας άσκησε αγωγή κατά της πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης Airbnb, για αθέμιτο ανταγωνισμό.

Όπως καταγγέλει η ένωση UMIH, η Airbnb εν γνώσει της, διατηρεί καταχωρήσεις στο διαδίκτυο που δεν έχουν τους απαραίτητους κωδικούς μητρώου, όπως απαιτούν οι πρόσφατοι κανονισμοί σε πολλές γαλλικές πόλεις, με στόχο να περιοριστεί ο αριθμός των ατόμων που εκμισθώνουν τα σπίτια τους ως βασική απασχόληση.

Η Airbnb γνωρίζει οτι ορισμένοι ιδιοκτήτες εκμισθώνουν τα δωμάτια ή τα διαμερίσματά πάνω από το όριο των 120 ημερών ετησίως που προβλέπουν οι κανονισμοί, ή οτι οι μισθωτές χρησιμοποιούν παράνομα την πλατφόρμα.

Η πρώτη ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση ορίστηκε στις 14 Φεβρουαρίου του 2019.

Ακόμα κι εάν υποθέσουμε ότι το 1% των καταχωρήσεων στην Airbnb ειναι παράνομες, οι απώλειες για την ξενοδοχειακή βιομηχανία μπορεί να φθάνουν σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως, επισημαίνει η ένωση.

Η ένωση ζητεί συμβολική αποζημίωση ύψους 143 ευρώ, αλλά και το αντίτιμο διανυκτέρευσης σε παράνομη καταχώρηση ιδιοκτήτη, ο οποίος ανακηρύχθηκε ένοχος από δικαστήριο.

Πηγή: tornosnews.gr