ΔΕΔΔΗΕ: Νέος CEO ο Στέφανος Οκταποδάς - Κεντρική Εικόνα

ΔΕΔΔΗΕ: Νέος CEO ο Στέφανος Οκταποδάς

09 Νοέμβριος 2018Εικόνα στην Αγορά

Νέος CEO του ΔΕΔΔΗΕ, ο κ. Στέφανος Οκταποδάς. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΔΔΗΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 – μετά την εκλογή από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., του κ. Στέφανου Οκταποδά, ως νέου μέλους Δ.Σ. – το Διοικητικό Συμβούλιο της – κατά 100% θυγατρικής της ΔΕΗ  Α.Ε. – Εταιρίας «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)» συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

Χατζηαργυρίου Νικόλαος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου,

Οκταποδάς Στέφανος, Διευθύνων Σύμβουλος,

Μισδανίτης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,

Αγγελόπουλος Γεώργιος, Σύμβουλος,

Δημητρίου Βασίλειος, Σύμβουλος,

Κωστάκης Γρηγόριος, Σύμβουλος,

Μασούρας Κωνσταντίνος, Σύμβουλος,

Σπανού Λαμπρινή, Σύμβουλος,

Τσέκερης Δημήτριος, Σύμβουλος.

Σημειώνεται ότι η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. λήγει στις 16 Αυγούστου 2021.

Η θητεία του μέλους του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνου Μασούρα λήγει στις 23 Ιουνίου 2019.