Οι γόνοι και ο ξένος οίκος… - Κεντρική Εικόνα

Οι γόνοι και ο ξένος οίκος…

30 Οκτώβριος 2018Εικόνα στην Αγορά

Oι δύο γόνοι των πολύ γνωστών επιχειρηματιών παλαιότερα έδειξαν να μπορούν να διαχειριστούν επιτυχημένα την παρουσία του διεθνούς brand στη χώρα…

Τώρα, όμως, ο ξένος οίκος ακούγεται πως αλλάζει στρατηγική…

Πρόσφατα ίδρυσε θυγατρική στην Ελλάδα και αυτή η κίνηση ίσως να αποτελέσει προάγγελο εξελίξεων…