Οι γόνοι και ο ξένος οίκος… - Κεντρική Εικόνα

Οι γόνοι και ο ξένος οίκος…

30 Οκτωβρίου 2018Εικόνα στην Αγορά

Σχετικά άρθρα

Oι δύο γόνοι των πολύ γνωστών επιχειρηματιών παλαιότερα έδειξαν να μπορούν να διαχειριστούν επιτυχημένα την παρουσία του διεθνούς brand στη χώρα…

Τώρα, όμως, ο ξένος οίκος ακούγεται πως αλλάζει στρατηγική…

Πρόσφατα ίδρυσε θυγατρική στην Ελλάδα και αυτή η κίνηση ίσως να αποτελέσει προάγγελο εξελίξεων…