Εθνική Πανγαία: Χωρίς επιφύλαξη εκδόθηκε η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης - Κεντρική Εικόνα

Εθνική Πανγαία: Χωρίς επιφύλαξη εκδόθηκε η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης

22 Οκτώβριος 2018Εικόνα στην Αγορά

Η Εθνική Πανγαία Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοίνωσε ότι, μετά την ολοκλήρωση του ειδικού φορολογικού ελέγχου, που διενεργήθηκε από τον νόμιμο ανεξάρτητο ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας για τη χρήση 2017, εξεδόθη Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.