Η μείωση του νέφους σώζει ζωές και εξοικονομεί χρήματα - Κεντρική Εικόνα

Η μείωση του νέφους σώζει ζωές και εξοικονομεί χρήματα

19 Οκτώβριος 2018Εικόνα στην Αγορά

183 δισ. ευρώ μπορούν να εξοικονομηθούν στην ΕΕ με την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών μείωσης της αιθαλομίχλης μέχρι το 2025, σύμφωνα με την έκθεση Clean Air Challenge. Οι μεταφορές είναι ένας από τους βασικούς τομείς στους οποίους πρέπει να εφαρμοστούν αυτές οι καινοτομίες. 

Απώλειες από την αιθαλομίχλη

Η έκθεση με τίτλο Clean Air Challenge υποστηρίζει τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το νέφος θα κοστίσει κατά μέσο όρο τα 475 δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ 2018 και 2025 (ποσό που αντιπροσωπεύει το 2,9% του μέσου ετήσιου ΑΕΠ), λόγω των πρόωρων θανάτων, των αυξανόμενων λογαριασμών υγειονομικής περίθαλψης, των παρατεταμένων ασθενειών, της χαμηλότερης παραγωγικότητας και των απουσιών των εργαζομένων από την εργασία τους. Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί 400.000 πρόωρους θανάτους ετησίως στην ΕΕ. ή 1 έως 10 πρόωρους θανάτους στον κόσμο. Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος του νέφους στη Δυτική Ευρώπη προέρχεται από τις μεταφορές.

Η έκθεση Clean Air Challenge συντάχθηκε από την InnoEnergy* σε συνεργασία με την Deloitte και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT).

Λύσεις

Η Ευρώπη έχει ήδη θεσπίσει ορισμένα μέτρα για την ποιότητα του αέρα, αλλά δεν είναι γρήγορα ούτε αρκετά φιλόδοξα. Ως εκ τούτου, η InnoEnergy και η Deloitte, παρουσιάζουν πρόσθετες πρακτικές λύσεις για τη μείωση του νέφους και τη βελτίωση της δημόσιας υγείας.

Συνολικά, τα διάφορα σενάρια παρουσιάζουν διαφανή, προγραμματισμένη και καλά διαχειριζόμενη συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και των δημόσιων αρχών, με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας στους τομείς των μεταφορών και της θέρμανσης. Ακόμη και στο λιγότερο φιλόδοξο σενάριο, όλα αυτά τα μέτρα μαζί θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν 183 δισ. ευρώ μεταξύ 2018 και 2025.

Μεταφορές χωρίς αιθάλη

Η ηλεκτρική κινητικότητα και τα έξυπνα συστήματα δημόσιων μεταφορών είναι δύο βασικοί τομείς που σχετίζονται με τις μεταφορές που θα μπορούσαν να καθαρίσουν τον αέρα, πέραν των έξυπνων κτιρίων και της κατανεμημένης παραγωγής και αποθήκευσης αγαθών. Η έκθεση προτείνει τις εναλλακτικές μεταφορές που τροφοδοτούνται, τουλάχιστον μερικώς, από φιλικότερες προς το περιβάλλον λύσεις και όσον αφορά τα οχήματα, η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τόσο διαφορετικούς τύπους ηλεκτρικών οχημάτων, όσο και εκείνα που κινούνται με πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) ή βιοαέριο .

Οι οικονομίες κλίμακας και οι τεχνολογικές βελτιώσεις θα πρέπει να οδηγήσουν σε μείωση του αρχικού κόστους και να καταστήσουν τα οχήματα εναλλακτικού καυσίμου ανταγωνιστικά σε σχέση με τα παραδοσιακά. Επί του παρόντος, υπάρχουν δύο κύριες τάσεις: η ηλεκτροκίνηση των μεταφορών (από ηλεκτροκίνητα οχήματα μέχρι ηλεκτρικά σκάφη) και η προσαρμογή των παραδοσιακών μέσων μεταφοράς, όπως τα λεωφορεία υψηλής τεχνολογίας.

Η έκθεση υποδεικνύει βασικές στρατηγικές για την απαλλαγή από το νέφος μέσω των μεταφορών ηλεκτρικής κινητικότητας: (1) αύξηση των συνεργασιών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, (2) αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τη δημόσια αποδοχή των ληφθέντων μέτρων, (3) δημιουργία ενός καλύτερου οικοσυστήματος για την ηλεκτροκίνηση επενδύοντας στην ανάπτυξη υποδομών ηλεκτροκίνησης (όπως διασυνδεδεμένα δίκτυα φόρτισης και πολλαπλές λύσεις φόρτισης αυτοκινήτων) και παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων.

Η αύξηση της χρήσης πιο οικολογικών βιώσιμων τρόπων μεταφορών θα προέλθει από τη διευκόλυνση της χρήσης τους, μέσω πολιτικών – για την αύξηση της προσβασιμότητας – και τεχνολογιών – ώστε να αυξηθούν οι εμπειρίες των χρηστών. Αυτές οι προσπάθειες μπορεί να αποδώσουν, λαμβάνοντας υπόψη την εξοικονόμηση που προκύπτει από τη μείωση του νέφους.

Η έκθεση, της οποίας το λανσάρισμα πραγματοποιήθηκε σε μια αποκλειστική εκδήλωση με κορυφαίους πολιτικούς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στις Βρυξέλλες, εξετάζει σε βάθος το ζήτημα της ποιότητας του αέρα σε ολόκληρη την ήπειρο – παρουσιάζοντας ξεκάθαρες και καινοτόμες λύσεις για τις μεταφορές και τη θέρμανση που μπορούν να προστατεύσουν τους ευρωπαίους πολίτες από τη ρύπανση και τις επιπτώσεις που έχει αυτή στην υγεία.

Διαβάστε περισσότερα στο fleetnews.gr