Πλαίσιο: Άνοδος κύκλου εργασιών κατά 7% στο εξάμηνο - Κεντρική Εικόνα

Πλαίσιο: Άνοδος κύκλου εργασιών κατά 7% στο εξάμηνο

18 Οκτώβριος 2018Εικόνα στην Αγορά

Ανακοινώθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εισηγμένης, με τις πωλήσεις της να είναι αυξημένες κατά 7,2% στα 137 εκατ. ευρώ από 128 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2017.

Το μικτό κέρδος ήταν βελτιωμένο κατά 2,7% (στα 28,3 εκατ. ευρώ). Επίσης σημαντικά ενισχυμένα κατά 37,3% ήταν τα κέρδη προ φόρων που άγγιξαν τα 1,3 εκατ. ευρώ από τα 0,9 εκατ. ευρώ, ενώ ανάλογη πορεία ακολούθησαν και τα κέρδη μετά φόρων στα 0,8 εκατ. ευρώ. Η ταμειακή ρευστότητα παραμένει στα υψηλά επίπεδα των 39 εκατ. ευρώ,  η καθαρή ρευστότητα διαμορφώθηκε στα 22,9 εκατ. ευρώ και η εταιρεία διένειμε μέρισμα ύψους 1,5 εκατ. ευρώ στους μετόχους. Επιπλέον οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές συρρικνώθηκαν κατά πλέον των 10 εκατ. ευρώ, ενώ το ποσοστό των ξένων κεφαλαίων προς το σύνολο του παθητικού μειώθηκε κατά 280 μονάδες βάσης (στο 38,9% από το 41,7%). Τέλος, η "Πλαίσιο” εμφάνισε το α’ εξάμηνο του έτους ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με διατήρηση των ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδο άνω των 90 εκατ. ευρώ. 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του εξαμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της "Πλαίσιο”, κ. Γεώργιος Γεράρδος, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

"Το πρώτο εξάμηνο κινήθηκε σε κλίμα συγκρατημένης καταναλωτικής διάθεσης στην Ελλάδα και σχετικά χαμηλών προσδοκιών για ανάκαμψη. Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ανάκαμψη του ενοποιημένου Κύκλου Εργασιών μας κατά πλέον του 7%, επίδοση σαφώς ανώτερη αυτής του ευρύτερου κλάδου των λιανικών πωλήσεων. Ιδιαίτερα ικανοποιητικά κυμάνθηκαν οι πωλήσεις του τομέα της κινητής τηλεφωνίας, ο οποίος μας εξέπληξε θετικά καταγράφοντας δυναμική  αύξηση των εργασιών σε ποσοστό πλέον του 25%. Αν και το κόστος πωλήσεων και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν επίσης ανοδικές τάσεις, ένα μέρος αυτών πρέπει να αποδοθεί σε δαπάνες για τη λειτουργία τον Ιούλιο των δύο νέων καταστημάτων της Πλαίσιο. Η ωρίμανση των σχετικών επενδύσεων μας επιτρέπει να επιδιώκουμε τη διατήρηση του ρυθμού αύξησης των πωλήσεων που επιτεύχθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο για το σύνολο του 2018, παρά το εξαιρετικό (συγκρίσιμο) δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 2017, δεδομένο που καθιστά δυσκολότερη, αλλά όχι αδύνατη την εκπλήρωσή της".

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του κ. Κώστα Γεράρδου, έχοντας ένα δίκτυο καταστημάτων το οποίο είναι πολύ νοικοκυρεμένο και με την περιρρέουσα οικονομική κατάσταση στη χώρα να φαίνεται ότι σταθεροποιείται, η "Πλαίσιο" είναι έτοιμη να περάσει από την "ενεργητική άμυνα” στη συγκριτικά πιο επιθετική αλλά λελογισμένη επέκταση, ενώ στα σχέδια της είναι τα επόμενα δύο χρόνια να προχωρήσει σε επενδύσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ (ήδη έχει ανοίξει δύο μεγάλα καταστήματα σε Χανιά και Αγία Παρασκευή).