Χήτος ΑΒΕΕ: Συνεχίζει σε ανοδική τροχιά - Κεντρική Εικόνα

Χήτος ΑΒΕΕ: Συνεχίζει σε ανοδική τροχιά

16 Οκτώβριος 2018Εικόνα στην Αγορά

Σε ανοδική τροχιά συνεχίζει την πορεία της η Χήτος ΑΒΕΕ (Ζαγόρι), μετά την ενίσχυση των οικονομικών της μεγεθών το 2017.

Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 48,5 εκατ. ευρώ από 43,5 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένες κατά 11,52% περίπου, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον της ελληνικής οικο- νομίας. Τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων σημείωσαν αύξηση και ανήλθαν σε 6,36 εκατ. ευρώ από 3,33 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ και το αποτέλεσμα προ φόρων αυξήθηκε στα 6,3 εκατ. ευρώ έναντι 3,28 εκατ. ευρώ το 2016. Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν και τα κέρδη μετά φόρων να κλείσουν ανοδικά στα 4,47 εκατ. ευρώ έναντι 1,9 εκατ. ευρώ το 2016. Θετική πορεία όμως καταγράφει η Χήτος και το πρώτο πεντάμηνο του 2018, χάρη στη σταθερή εμπορική στρατηγική που ακολουθεί, στις προωθητικές ενέργειες καθώς και στις σημαντικές συνεργασίες που επιτεύχθηκαν σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μάλιστα, για το 2018 η διοίκηση της εταιρείας αναμένει ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της κατά 15%, με βάση τις νέες συνεργασίες που έχουν επιτευχθεί.