Νέα όρια στο τηλεοπτικό περιεχόμενο από το Ευρωκοινοβούλιο - Κεντρική Εικόνα

Νέα όρια στο τηλεοπτικό περιεχόμενο από το Ευρωκοινοβούλιο

10 Οκτώβριος 2018Εικόνα στην Αγορά

Αλλάζει σημαντικά και ρυθμίζεται πιο αυστηρά το τηλεοπτικό περιεχόμενο, με νέα οδηγία που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, για προστασία κυρίως των παιδιών, η διαφήμιση μπορεί να αντιστοιχεί στο 20% της ημερήσιας τηλεοπτικής περιόδου εκπομπής μεταξύ 6:00 και 18:00, δίνοντας στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς την ευελιξία να προσαρμόσουν τις διαφημιστικές περιόδους. 

Έχει επίσης αφεθεί χώρος και για τις ώρες υψηλής τηλεθέασης, δηλαδή μεταξύ 18:00 και 0:00, όπου ο επιτρεπόμενος χρόνος διαφήμισης δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 20% του συνολικού χρόνου εκπομπής.

Σε σχέση με το περιεχόμενο, προβλέπεται ότι τουλάχιστον το 30% θα πρέπει να προέρχεται από ευρωπαϊκές παραγωγές. Κύριος στόχος της νέας οδηγίας, με την οποία επιβάλλεται στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, στις πλατφόρμες βίντεο κατά παραγγελία (video-on-demand), τις πλατφόρμες κοινής χρήσης όπως το Netflix, το YouTube ή το Facebook, καθώς και για πλατφόρμες κοινής χρήσης βίντεο με απευθείας μετάδοση (live streaming), είναι η ενισχυμένη προστασία ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο, όπως είναι το τηλεοπτικό περιεχόμενο βίας, μίσους και τρομοκρατίας.

Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων θα πρέπει να έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την καταπολέμηση περιεχομένου που ενθαρρύνει τη βία, το μίσος και την τρομοκρατία, ενώ η αδικαιολόγητη βία και η πορνογραφία θα υπόκεινται σε αυστηρότερους κανόνες.

Προβλέπεται επίσης μηχανισμός προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τα παιδιά, επιβάλλοντας μέτρα προκειμένου τα δεδομένα που συλλέγονται από τους παρόχους οπτικοακουστικών μέσων να μην υποβάλλονται σε επεξεργασία για εμπορική χρήση, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης «προφίλ» και της στοχευμένης διαφήμισης με βάση τη συμπεριφορά.

Ο όρος για τουλάχιστον 30% ευρωπαϊκό περιεχόμενο έχει ως στόχο να υποστηριχθεί η πολιτιστική ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα. Οι πλατφόρμες με βίντεο κατά παραγγελία καλούνται επίσης να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών παραγωγών, είτε επενδύοντας άμεσα στο περιεχόμενο είτε συνεισφέροντας σε εθνικά κονδύλια. Το επίπεδο συνεισφοράς σε κάθε χώρα θα πρέπει να είναι ανάλογο με τα έσοδα από βίντεο κατά παραγγελία στη συγκεκριμένη χώρα.

Οι πλατφόρμες θα πρέπει να δημιουργήσουν έναν διαφανή, εύχρηστο και αποτελεσματικό μηχανισμό που θα επιτρέπει στους χρήστες να καταγγέλλουν ή να επισημαίνουν περιεχόμενο.

Περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις, σχετικά με την προσβασιμότητα, την ακεραιότητα του σήματος του ραδιοτηλεοπτικού φορέα, την ενίσχυση των ρυθμιστικών Αρχών και την προώθηση των ικανοτήτων των μέσων ενημέρωσης.

Η οδηγία, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οδηγείται στο Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. για έγκριση, περιλαμβάνει επίσης διατάξεις σχετικά με την προσβασιμότητα, την ακεραιότητα του σήματος του ραδιοτηλεοπτικού φορέα, την ενίσχυση των ρυθμιστικών Αρχών και την προώθηση των ικανοτήτων των μέσων ενημέρωσης.

Τα κράτη-μέλη θα έχουν 21 μήνες από την έναρξη ισχύος του προκειμένου να προσαρμόσουν τους νέους αυτούς κανόνες στην εθνική τους νομοθεσία. 

Πηγή: Φιλελεύθερος