Ευρωβαρόμετρο: Οι Ευρωπαίοι θέλουν η Ε.Ε. να κάνει περισσότερα για την τρομοκρατία, την ανεργία και το περιβάλλον - Κεντρική Εικόνα

Ευρωβαρόμετρο: Οι Ευρωπαίοι θέλουν η Ε.Ε. να κάνει περισσότερα για την τρομοκρατία, την ανεργία και το περιβάλλον

20 Σεπτέμβριος 2018Πολιτική & Οικονομία

Γράφει η Μαρία Γκουρτσιλίδου

 

 

 

 

Η τρομοκρατία, η ανεργία και η προστασία του περιβάλλοντος είναι οι τρεις τομείς πολιτικών πρωτοβουλιών για τους οποίους ποσοστό πάνω από τα ¾ των ευρωπαίων πολιτών ζητά μεγαλύτερη παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον.

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, η οποία διεξήχθη τον Απρίλιο του 2018 το 77% των ευρωπαίων πολιτών δήλωσε ότι θα ήθελε σημαντικότερες παρεμβάσεις σε θέματα τρομοκρατίας, το 76% σε θέματα ανεργίας και το 75% σε πρωτοβουλίες που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Τα θέματα αυτά παραμένουν στο υψηλότερο επίπεδο ανησυχίας των ευρωπαίων πολιτών από το 2016, όταν δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε να καταγράφει τις προσδοκίες των πολιτών σχετικά με τα μέτρα που εφαρμόζει η Ε.Ε. σε 15 βασικούς τομείς πολιτικής. Ακολουθούν, η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης με το 74% να ζητά αποτελεσματικές παρεμβάσεις, η προώθηση της ειρήνης και της δημοκρατίας με το 73% να ασκεί πίεση για μεγαλύτερο ενδιαφέρον και η μετανάστευση με το 72% να επιζητά πιο δραστικές λύσεις για το μέλλον.

Την ίδια στιγμή, το 32% των ερωτηθέντων (ποσοστό το οποίο αντιπροσωπεύει μία αύξηση της τάξεως των 9 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το 2016) χαρακτηρίζει ως επαρκή τα μέτρα της Ε.Ε. για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και το 29% (ποσοστό αυξημένο κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2016) φαίνεται να είναι ικανοποιημένο από την πολιτική της Ε.Ε. ενάντια στην ανεργία. Για τους έξι από τους 15 τομείς πολιτικής που αξιολογήθηκαν το 2018 και καλύπτουν την ισότητα των φύλων, την ενεργειακή ασφάλεια, τη βιομηχανική και οικονομική πολιτική, τη γεωργία και την εξωτερική πολιτική, οι ευρωπαίοι πολίτες απάντησαν ότι είναι γενικά ικανοποιημένοι από τις δράσεις της Ε.Ε..

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι, ίσως ως αποτέλεσμα των νέων παγκόσμιων προκλήσεων και περιστάσεων, μια σαφής πλειοψηφία των ευρωπαίων πολιτών θέλει να «μιλήσει» η ΕΕ με μια πιο ενωμένη φωνή στην παγκόσμια σκηνή. Αυτό αντικατοπτρίζει μια από τις προτεραιότητες πολιτικής που περιέγραψε ο Πρόεδρος Juncker στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης την περασμένη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο. Οι ερωτηθέντες θεώρησαν ότι απαιτείται περισσότερος συντονισμός και συστηματική δράση της ΕΕ για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης εξουσίας και επιρροής της Ρωσίας (71%) ή της Κίνας (71%), καθώς και για την αντιμετώπιση της Προεδρίας των ΗΠΑ από τον Donald Trump (68%).

Ωστόσο, οι πολίτες παραμένουν διχασμένοι σχετικά με το εάν τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να προχωρήσουν μαζί για να καλύψουν ενδεχόμενα κενά σε ορισμένους τομείς πολιτικής ή να δράσουν με διαφορετικές ταχύτητες. Το 44% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συνεργαστούν στενότερα σε ορισμένα θέματα πρέπει να το κάνουν χωρίς να περιμένουν να συμφωνήσουν όλοι, ενώ το 43% πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να περιμένουν την επίτευξη κοινής συμφωνίας πριν εισαγάγουν περισσότερες πολιτικές για την αντιμετώπιση νέων προτεραιοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτηθέντες σε 14 κράτη μέλη πιστεύουν ότι πρέπει να περιμένουν όλες τις χώρες της ΕΕ να είναι έτοιμες να προχωρήσουν μαζί. Αυτή η άποψη επικρατεί κυρίως στην Πορτογαλία (74%), στην Ελλάδα (58%), στη Ρουμανία (54%) και στην Ισπανία (54%).