Άρση των δεσμεύσεων που είχαν επιβληθεί στην Προμηθευτική Τροφίμων  - Κεντρική Εικόνα

Άρση των δεσμεύσεων που είχαν επιβληθεί στην Προμηθευτική Τροφίμων

19 Σεπτέμβριος 2018Εικόνα στην Αγορά

Για αποκατάσταση των πραγμάτων μιλούν οι εταιρίες Προμηθευτική Τροφίμων αε και Δ. Μασούτης αε μετά τη σημερινή απόφαση του  Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών,  στον οποίο είχε κατατεθεί αυθημερόν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων από την εταιρία Προμηθευτική Τροφίμων αε, που προβλέπει την άρση των δεσμεύσεων κατά κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρίας, καθώς και του συνόλου των τραπεζικών της καταθέσεων.

Οι εταιρίες επανέλαβαν την πάγια θέση τους ότι θα κινήσουν κάθε νόμιμη διαδικασία εναντίον όσων προσώπων- φυσικών και νομικών- διασύρουν τη φήμη τους.

Η εταιρία Προμηθευτική Τροφίμων αε εκπροσωπήθηκε από τη δικηγορική εταιρία «Ιάσων Σκουζός και Συνεργάτες»