Εθνική Τράπεζα: Τα διαφημιστικά έξοδα για το α' εξάμηνο - Κεντρική Εικόνα

Εθνική Τράπεζα: Τα διαφημιστικά έξοδα για το α' εξάμηνο

14 Σεπτέμβριος 2018Εικόνα στην Αγορά

Τα στοιχεία για τις πληρωμές που διενεργήθηκαν, προς φυσικά και νομικά πρόσωπα, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018, γνωστοποίησε η Εθνική Τράπεζα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, οι πληρωμές λόγω διαφήμισης, προβολής και προώθησης ανήλθαν σε συνολικά 2.658.299,30 ευρώ (καθαρό ποσό), ενώ καταβλήθηκαν επιπρόσθετα ποσά τα οποία αφορούσαν σε πληρωμές για ΦΠΑ, αγγελιόσημο, ειδικό φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων και λοιπές επιβαρύνσεις, συνολικού ποσού 761.463,40 ευρώ.

Οι πληρωμές λόγω δωρεάς, χορηγίας, επιχορήγησης ανήλθαν σε συνολικά 3.899.752,40 ευρώ προς νομικά πρόσωπα και 227.455,00 ευρώ προς φυσικά πρόσωπα, ενώ καταβλήθηκαν επιπρόσθετα ποσά τα οποία αφορούσαν σε πληρωμές για ΦΠΑ και λοιπές επιβαρύνσεις, συνολικού ποσού 512.395,23 ευρώ.

Πηγή: Capital