Ίδρυση κοινής εταιρείας από ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ και Attica Finance - Κεντρική Εικόνα

Ίδρυση κοινής εταιρείας από ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ και Attica Finance

14 Σεπτέμβριος 2018Πολιτική & Οικονομία

Την ίδρυση κοινής εταιρείας με την επωνυμία "EXTRADE GREEK FOOD MENTORS Α.Ε.", με σκοπό την επιχειρηματική ανασυγκρότηση, αναβάθμιση και ανάπτυξη ελληνικών μικρομεσαίων παραγωγικών επιχειρήσεων στον τομέα των τροφίμων και των ποτών, οι οποίες έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό, ανακοίνωσαν ο Σύνδεσμος Ελλήνων Εισαγωγέων Τροφίμων και Ποτών Εξωτερικού (ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ) και η Attica Finance.

Στόχος είναι η στήριξη των επιχειρήσεων προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος ανταγωνισμού και να επιτύχουν την αύξηση της παραγωγής ανταγωνιστικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας, σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στους σκοπούς της περιλαμβάνεται ακόμα η δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών μεταξύ των επιχειρήσεων και η επίτευξη οικονομιών κλίμακας (κοινές προμήθειες, logistics, αποθήκες, προβολή, προώθηση με κοινές δράσεις εντός και εκτός Ελλάδος, διοργάνωση διεθνών φόρουμ, συμμετοχή σε προγράμματα που συνάγουν με την επαγγελματική εμπειρία των μερών κ.ά.), η διευκόλυνση της πρόσβασης σε πόρους (αγορές κεφαλαίων, οργανισμούς εναλλακτικής χρηματοδότησης, ανάπτυξη και μεταφορά γνώσης, εξειδικευμένο προσωπικό) και η άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση για τις εξελίξεις στην οικεία αγορά στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παράλληλα θα προωθείται η πρόσβαση των επιχειρήσεων στην τεχνολογική καινοτομία του τομέα των τροφίμων μέσω της επίτευξης συνεργασιών με πανεπιστήμια, τεχνολογικά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας.