Δρ. Άννυ Τριανταφύλλου, Deree - The American College of Greece: Η καλύτερη επένδυση κατά τη διάρκεια της ύφεσης είναι αυτή στην εκπαίδευση. - Κεντρική Εικόνα

Δρ. Άννυ Τριανταφύλλου, Deree - The American College of Greece: Η καλύτερη επένδυση κατά τη διάρκεια της ύφεσης είναι αυτή στην εκπαίδευση.

29 Αύγουστος 2018StartUps & Eκπαίδευση

Η κα. Άννυ Τριανταφύλλου, PhD, Κοσμήτωρ της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών του Deree – The American College of Greece μιλάει στο Businessnews.gr για την ανάγκη για περισσότερη και καλύτερη εκπαίδευση σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και αναλύει, τον τρόπο με τον οποίο η  Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών του Deree κατορθώνει να ανταποκρίνεται στις υψηλές σύγχρονες απαιτήσεις, παρέχοντας σπουδές υψηλής ποιότητας και εφοδιάζοντας τους αποφοίτους με γνώσεις και δεξιότητες για μία επιτυχημένη καριέρα.

 

Πώς έχει αλλάξει η δύσκολη οικονομική συγκυρία των τελευταίων ετών στην Ελλάδα τις δεξιότητες που απαιτούνται για τα επιχειρηματικά στελέχη; Πώς επιχειρεί το Deree School of Business and Economics να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση;

Η Ελλάδα διανύει μία μακρά περίοδο κρίσης με βαριές επιπτώσεις στον επιχειρηματικό τομέα και στην απασχόληση, όπου το ποσοστό ανεργίας παραμένει το μεγαλύτερο στην Ευρωζώνη. Η δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας αναδεικνύει, ανάμεσα σε πολλά άλλα θέματα, την ανάγκη για περισσότερη και καλύτερη εκπαίδευση σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε στελέχη που, πέρα από την επιστημονική τους κατάρτιση, έχουν αποκτήσει με τις σπουδές τους αναλυτική και κριτική σκέψη, ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας μέσα σε μια ομάδα, αλλά και ικανότητα να ηγηθούν της ομάδας με συνέπεια και ήθος. Επομένως, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της μετά-την-κρίση αγοράς και κοινωνίας, ο ρόλος της εκπαίδευσης χρειάζεται να επεκταθεί πέραν του γνωστικού αντικειμένου του κάθε κλάδου προς τη διαμόρφωση της συνολικής προσωπικότητας του σπουδαστή.

 

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών του Deree ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις, παρέχοντας σπουδές υψηλής ποιότητας και εφοδιάζοντας τους αποφοίτους με γνώσεις και δεξιότητες για μία επιτυχημένη καριέρα. Tο αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα που ακολουθεί το Deree εκτείνεται πέρα από τη μετάδοση των γνώσεων στην τάξη. Πρόκειται για ένα μοντέλο εκπαίδευσης περισσότερο βιωματικό, που έχει στόχο να προσφέρει στους φοιτητές συνεχή εκμάθηση και προσωπική ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με φοιτητές από όλο τον κόσμο που σπουδάζουν στο Deree και αλληλοεπιδρούν πολιτιστικά και κοινωνικά μαζί τους, ενώ έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξάμηνα σπουδών σε πανεπιστήμια του εξωτερικό. Η διαδικασία μάθησης γίνεται τρόπος ζωής και μέσα από τη συμμετοχή στη φοιτητική κοινότητα, την πληθώρα φοιτητικών δραστηριοτήτων, τις εκδηλώσεις και τα forum επιχειρηματικότητας που οργανώνουν οι ίδιοι οι σπουδαστές. Η εκπαιδευτική διαδικασία ενισχύεται περαιτέρω μέσω της δυνατότητας μαθητείας σε εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η οποία παρέχεται ως μάθημα επιλογής στους τελειόφοιτους μαθητές του κάθε προγράμματος.

 

Ποια προγράμματα και σε ποιο επίπεδο (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά κ.λπ.) προσφέρει η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών του Deree;

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών του Deree προσφέρει 14 προγράμματα (majors) σε προπτυχιακό επίπεδο:

 1. Accounting with Finance (Λογιστική με Χρηματοοικονομική)
 2. Economics (Οικονομικά)
 3. Entrepreneurship Management (Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση)
 4. Finance (Χρηματοοικονομική)
 5. Human Resources Management (Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων)
 6.  International Business (Διεθνής Διοίκηση Επιχειρήσεων)
 7. International Tourism & Hospitality Management (Διοίκηση Διεθνών Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας)
 8. Logistics and Supply Chain Management (Διοικητική Μέριμνα και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας)
 9. Management (Μάνατζμεντ – Κατεύθυνση Διαχείρισης Λειτουργιών)
 10. Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων
 11. Marketing Communications (Μάρκετινγκ – Κατεύθυνση στην Επικοινωνία)
 12. Marketing Management (Μάρκετινγκ – Κατεύθυνση στη Διαχείριση) 
 13. Shipping Management (Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
 14. Sports Management (Διαχείριση Αθλητικών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων)

 

Όπως όλα τα προγράμματα του Deree, τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών είναι τετραετή, αποτελούμενα από 40 μαθήματα, και αποδίδονται εξολοκλήρου στα αγγλικά.

 

Η ολοκλήρωση κάθε προγράμματος οδηγεί σε δύο πτυχία Bachelor, το πτυχίο BA (Hons) ή BSc (Hons) του Open University Αγγλίας και το BA ή BSc του Deree που πιστοποιείται από τον Αμερικανικό Οργανισμό Πιστοποίησης Σχολών και Κολλεγίων της Νέας Αγγλίας (NEASC), ο οποίος πιστοποιεί τα σημαντικότερα πανεπιστήμια της Ανατολικής Ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών.

 

Επιπρόσθετα, η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών του Deree προσφέρει ένα ευρύ φάσμα minors. Κάθε minor αποτελείται από 6 μαθήματα. Οι σπουδαστές μπορούν να ακολουθήσουν ένα minor συμπληρωματικά με το κύριο πρόγραμμα που ακολουθούν ή ανεξάρτητα.

 

Η τεχνολογία παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Πώς αξιοποιεί τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες το Deree School of Business and Economics;

Η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας συμβάλλει σημαντικά στην εκπαίδευση, καθώς βοηθά στην βελτίωση τόσο της διαδικασίας της μάθησης, όσο και της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας. Σε αυτό το πνεύμα, όλες οι αίθουσες, τα αμφιθέατρα διδασκαλίας και τα εργαστήρια του Deree διαθέτουν άρτια τεχνολογική υποδομή και είναι εξοπλισμένα με συστήματα και πλατφόρμες εκμάθησης και επικοινωνίας μεταξύ σπουδαστών και μεταξύ σπουδαστών και καθηγητών, που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα και πρότυπα εκπαίδευσης (Blackboard, Lecture Capture κ.ά.). Εξίσου άρτια εξοπλισμένη είναι και η βιβλιοθήκη του Deree, υποστηρίζοντας με την πλούσια ηλεκτρονική συλλογή της σε ακαδημαϊκά περιοδικά και βάσεις δεδομένων τη διδασκαλία και την έρευνα των καθηγητών.

 

Το επιστέγασμα της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία στην εκπαίδευση είναι το πρόσφατο απόκτημα Αίθουσας Προσομοίωσης Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών (Simulated Trading Room) της Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών του Deree. Η αίθουσα προσομοιάζει το περιβάλλον ενός αληθινού dealing room 25 θέσεων. Μέσα σ’ αυτή, οι σπουδαστές βιώνουν τις εξελίξεις σε χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια του μαθήματός τους, ενώ χρησιμοποιώντας το λογισμικό που παρέχεται στην αίθουσα (Bloomberg, Reuters κ.ά.) αποκτούν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, από την τέχνη και την τεχνική της διαπραγμάτευσης μέχρι την εφαρμογή των θεμελιωδών γνώσεων της οικονομικής θεωρίας στη διαπραγμάτευση και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου. Τα εξειδικευμένα μαθήματα διαπραγμάτευσης χρηματοπιστωτικών προϊόντων που προσφέρει η Σχολή δίνουν πρακτική εμπειρία που αποτελεί μοναδικό πλεονέκτημα για τα βιογραφικά σημειώματα σπουδαστών, φέρνοντάς τους κοντά σε επαγγελματίες της αγοράς και συνδέοντάς τους άμεσα με την αγορά εργασίας.

 

Εμπλουτίζετε με νέες ειδικότητες και courses το πρόγραμμα σπουδών του Deree Βusiness School; Θα υπάρχουν νέα στοιχεία στην εκπαιδευτική σεζόν που ξεκινάει;

Η ακαδημαϊκή χρονιά 2018-19 είναι χρονιά προετοιμασίας για την επαναπιστοποίηση των προγραμμάτων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών του Deree από το Open University της Αγγλίας. Σε αυτό το πλαίσιο, όλα τα προγράμματα, καθώς και οι μέθοδοι υλοποίησής τους, πρόκειται να επανεξεταστούν και να επικαιροποιηθούν με βάση τα εκπαιδευτικά πρότυπα και τις πρακτικές που ακολουθούν τα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου υπό τον οργανισμό QAA (Quality Assurance Agency).

Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στη διεθνή και την ελληνική οικονομική σκηνή, ήδη από το 2015 το κλασικό φάσμα προγραμμάτων της Σχολής έχει εμπλουτιστεί με νέους κλάδους, όπως το Shipping Management (Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων), το Management Information Systems (Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων), το Logistics and Supply Chain Management (Διοικητική Μέριμνα και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας), και το Sports Management (Διαχείριση Αθλητικών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων). Οι κλάδοι αυτοί, μαζί με το Entrepreneurship Management (Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση) και το International Tourism and Hospitality Management (Διοίκηση Διεθνών Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας) αποτελούν πυλώνες ανάπτυξης για την σύγχρονη ελληνική οικονομία.

                         

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι με τα δεδομένα που επικρατούν σήμερα, η επιστημονική εξειδίκευση αποτελεί αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την εξασφάλιση και διατήρηση μίας θέσης εργασίας στους αποφοίτους. Από τη μία πλευρά, οι τάσεις για το μέλλον στηρίζονται σε υποθέσεις, αλλά δεν απαλείφουν την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την αγορά εργασίας, ανεξάρτητα από τη φάση του οικονομικού κύκλου όπου βρίσκεται η οικονομία. Καθώς τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς, άλλοτε δημοφιλή επαγγέλματα παύουν να έχουν τη ζήτηση που είχαν, ενώ νέα ανατέλλουν συνεχώς. Από την άλλη πλευρά, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας σημαίνει ότι προετοιμάζουμε εργαζομένους για επαγγέλματα που ούτε καν γνωρίζουμε ότι μπορεί να υπάρξουν στο μέλλον. Γι’ αυτό είναι σημαντικό η αγάπη για τον κλάδο που έχει επιλέξει κάθε απόφοιτος να συνδυάζεται με την ευελιξία και τη δυνατότητα προσαρμογής και ανέλιξης σε οποιοδήποτε εργασιακό περιβάλλον

 

Ποια στοιχεία θα λέγατε πως κάνουν το Deree School of Business and Economics να ξεχωρίζει σε σχέση με άλλες σχολές με ανάλογο αντικείμενο;

Οι σπουδές στο Deree δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να γνωρίσουν πολλούς κλάδους πριν κληθούν να επιλέξουν αυτόν που τους ταιριάζει, μέσω της γενικής εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του αμερικανικού μοντέλου εκπαίδευσης. Στη διάρκειά της, οι σπουδαστές μελετούν κλάδους, που αποτελούν τη βάση τής περαιτέρω ακαδημαϊκής τους διαδρομής. Από εκεί και πέρα, και ανεξάρτητα από τον τομέα ειδίκευσης, είναι ιδιαίτερα σημαντική η πλήρης κατανόηση του τρόπου λειτουργίας όλων των πτυχών της διοίκησης των επιχειρήσεων, καθώς επίσης και του τρόπου αλληλεπίδρασης της επιχείρησης με εξωτερικούς παράγοντες. Αυτό εξασφαλίζεται με την παρακολούθηση μαθημάτων στις βασικές επιχειρηματικές λειτουργίες απ’ όλους τους κλάδους σπουδών της Σχολής. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η διαρκής παρακολούθηση των εξελίξεων και η κριτική ερμηνεία τους ώστε να κατανοηθεί εγκαίρως η πιθανή επίδρασή τους στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ένα άρτια εκπαιδευμένο στέλεχος θα πρέπει να διαθέτει την ικανότητα γρήγορης και σωστής ανάλυσης όλων των σχετικών παραμέτρων και λήψης κατάλληλων στρατηγικών αποφάσεων.

Εκτός από τη σφαιρική γνώση, μία επιτυχημένη πορεία στην αγορά εργασίας προϋποθέτει και ειδικές δεξιότητες. Στο Deree οι φοιτητές διδάσκονται με βιωματικό τρόπο τις δεξιότητες αυτές, γεγονός που τους κάνει να ξεχωρίζουν και να εντάσσονται πιο γρήγορα στο εργασιακό περιβάλλον. Για παράδειγμα, η εκμάθηση πραγματοποίησης χρηματοπιστωτικών πράξεων μέσω πραγματικών συστημάτων και σε πραγματικό χρόνο στην Αίθουσα Προσομοίωσης Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών του Deree εξοικειώνει τους σπουδαστές με την καρδιά του χρηματοπιστωτικού συστήματος, περνώντας άμεσα από τη θεωρία στην πράξη. Επιπλέον, η δυνατότητα πρακτικής άσκησης που περιλαμβάνεται σε κάθε πρόγραμμα σπουδών παρέχει στους σπουδαστές την ευκαιρία να βρεθούν σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας και να αποκτήσουν ανάλογες γνωριμίες και προϋπηρεσία. Όλα αυτά συναποτελούν παραδείγματα του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που προσφέρουν τα προγράμματα σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών του Deree.

Θα ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμα. Επειδή βρισκόμαστε σε παρατεταμένη περίοδο ύφεσης, με αποτέλεσμα πολλοί νέοι να έχουν χάσει την ελπίδα τους για τη δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να παρέχει νέες, περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η οικονομική δραστηριότητα υπόκειται σε κυκλικές διακυμάνσεις και να υπογραμμίσω ότι οι οικονομίες ανακάμπτουν. Στο μεταξύ, η καλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει κανείς κατά τη διάρκεια της ύφεσης είναι η επένδυση στην εκπαίδευση.