Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε η εξαγορά της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας από την Eni - Κεντρική Εικόνα

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε η εξαγορά της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας από την Eni

18 Ιούλιος 2018Εικόνα στην Αγορά

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της «Εταιρείας Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης- Θεσσαλίας ΑΕ» από την εταιρία «Eni S.p.A» μέσω της κατά 100% θυγατρικής της «ΕΝΙ gas e luce S.p.A», μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ .

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, ενέκρινε ομόφωνα τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία με την επωνυμία «Eni S.p.A» μέσω της κατά 100% θυγατρικής της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΙ gas e luce S.p.A», επί της εταιρίας με την επωνυμία «Εταιρεία Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονικής-Θεσσαλίας Ανώνυμος Εταιρεία».

Με την απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η συγκέντρωση αυτή, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις αγορές προμήθειας (χονδρικής και λιανικής) και διανομής φυσικού αερίου, καθώς και στην αγορά λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.