Μινωικές Γραμμές: Μηδένισαν τον δανεισμό τους - Κεντρική Εικόνα

Μινωικές Γραμμές: Μηδένισαν τον δανεισμό τους

02 Ιούλιος 2018Εικόνα στην Αγορά

Η εταιρεία Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοίνωσε ότι, την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, προχώρησε σε προπληρωμή του συνολικού τραπεζικού δανεισμού της. Συγκεκριμένα, η εταιρεία αποπλήρωσε το υπόλοιπο του ομολογιακού κοινοπρακτικού δανείου ποσού € 48 εκατ., στο οποίο συμμετείχαν 4 ελληνικές και 5 ξένες τράπεζες.

Σημειώνεται ότι ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας ανέρχονταν στις 31/12/2004 σε € 527 εκατ. ενώ σήμερα είναι μηδέν.

Η παραπάνω θετική εξέλιξη, όπως τονίζουν σε σχετική τους ανακοίνωση οι Μινωικές Γραμμές, οφείλεται  στη χρηματοοικονομική διάρθρωση της Εταιρείας  η οποία, παρά την οικονομική κρίση, βελτιώνεται συνεχώς τα τελευταία έτη σαν συνέπεια εξορθολογισμού της ναυτιλιακής λειτουργίας της Εταιρείας.