Νέα σελίδα για γνωστή παρουσιάστρια- Κάνει δυναμική είσοδο στο ελληνικό επιχειρείν - Κεντρική Εικόνα

Νέα σελίδα για γνωστή παρουσιάστρια- Κάνει δυναμική είσοδο στο ελληνικό επιχειρείν

26 Ιούνιος 2018Εικόνα στην Αγορά

Ιδιοκτήτρια εταιρείας με τον τίτλο "Τσολάκη Δ. Ελένη Μ.ΙΚΕ" εμφανίζεται η δημοφιλής παρουσιάστρια του Alpha Ελένη Τσολάκη. Η εταιρεία, η οποία φαίνεται να συστάθηκε πρόσφατα θα έχει ως αντικείμενό της, μεταξύ άλλων την παροχή υπηρεσιών παρουσίασης και εκτέλεσης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και εκπόνηση μελετών, μάρκετινγκ, πωλήσεων, έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων. Η έδρα της εταιρείας είναι στη Νέα Σμύρνη.  

Η Ελένη Τσολάκη αποτελεί μία ακόμα γνωστή παρουσιάστρια που μπαίνει στο μακρύ κατάλογο των businesswomen.