ΓΓΤΤ: Έναρξη της Δράσης «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας – Superfast Broadband» - Κεντρική Εικόνα

ΓΓΤΤ: Έναρξη της Δράσης «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας – Superfast Broadband»

04 Ιούνιος 2018Εικόνα στην Αγορά

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε η Δράση «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας - Superfast Broadband» της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Η Δράση υλοποιείται μέσω της διάθεσης «κουπονιού» (voucher) με δικαιούχους όλους τους πολίτες, στους οποίους περιλαμβάνονται φυσικά πρόσωπα και επιτηδευματίες, που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1407/2013.

Με βάση τον σχεδιασμό που έχει κάνει ο Βασίλης Μαγκλάρας, ΓΓ Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, τα «κουπόνια» ενεργοποιούνται σετις περιοχές που προσφέρονται υπηρεσίες SFΒΒ Υπηρεσίες, που αφορούν σε σύνδεση στο Δίκτυο υπερ υψηλών ταχυτήτων.

Πως θα γίνει η επιδότηση

Η επιδότηση σε κάθε «κουπόνι» είναι συνολικά 360 ευρώ για 24 μήνες και μπορούν να θα ωφεληθούν περίπου 140 χιλιάδες ατομικές συνδέσεις, αριθμός που ισοδυναμεί περίπου σε 400 χιλιάδες χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς οι συνδέσεις που θα επιδοτηθούν αφορούν σε νοικοκυριά και σε επαγγελματίες. Αρχικά οι περιοχές που είναι έτοιμες είναι ολιγάριθμες και αφορούν σε περιοχές στην Αττική και ορισμένες της Περιφέρειες όπως π.χ η Καλαμάτα, τα Τρίκαλα και άλλες. Η ευρυζωνική υπηρεσία αφορά πραγματική ταχύτητα «κατεβάσματος» (downloading) τουλάχιστον 100 Mbps, άμεσα αναβαθμίσιμη σε 1Gbps.

Σε λίγες ημέρες ενεργοποιείται η ιστοσελίδα www.sfbb.gr , όπου θα υπάρχουν οι περιγραφές των υπηρεσιών των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, οι ενεργοποιημένες περιοχές και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Η επιδότηση αναμένεται να λειτουργήσει ως «επιταχυντής» για να επιταχύνουν την λειτουργία των Δικτύων οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, που σήμερα υλοποιούν δίκτυα Vectoring και FTTH σε μικρότερη κλίμακα.

TAGS