ΣΕΚΕΕ: Συμμετοχή σε εκδήλωση για τον GDPR - Κεντρική Εικόνα

ΣΕΚΕΕ: Συμμετοχή σε εκδήλωση για τον GDPR

23 Μάιος 2018Εικόνα στην Αγορά

Ενημερωτική εκδήλωση για την εφαρμογή του Νέου Κανονισμού GDPR και τα θέματα που προκύπτουν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. Καβαθάς και στη συνέχεια ο Επιστημονικός Συνεργάτης του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ Δημήτρης Μπίμπας και ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΚΕΕ Γιάννης Κωτσής Γιανναράκης παρουσλίασαν τα συνπεράσματα της έρευνας σχετικά με την εφαρμογή του Νέου Κανονισμού στην Ελλάδα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και χαιρέτισε ο ΓΓ του Υπ Ανάπτυξης Ηλίας Ξανθάκος ενώ ο Προιστάμενος της διεύθυνσης Επιχειρηματικής Καινοτομίας Δρ Γεώργιος Δρόσος, παρουσίασε διεξοδικά τα βασικά σημέια του νέου κανονισμού και απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή του. Παρέμαβαση σχετικά με τον ρόλο της πληροφορικής για τη δευκόλυνση των επιχειρήσεων έκανε ο Πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ Κώστας Χανιώτης.

Τα βασικά σημεία των παρουσιάσεων και της συζήτησης

Το τελευταίο διάστημα, και εν όψει της πανευρωπαϊκής εφαρμογής του Κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων αρχής γενομένης από  την 25η Μαΐου 2018, πληθαίνουν οι επισημάνσεις συλλογικών εθνικών και διεθνών φορέων, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα σχετικά με την αναγκαιότητα ομαλής μετάβασης στο νέο καθεστώς τήρησης αρχειακού υλικού και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για τις μικρές επιχειρήσεις αυτή η αναγκαιότητα είναι ακόμη πιο επιτακτική, καθώς τόσο το υψηλό και δυσανάλογο κόστος συμμόρφωσης που προκύπτει όσο και το ελλιπές πλαίσιο ενημέρωσης και η αγοραία εκμετάλλευση της άγνοιας τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σχέση με τις επιχειρήσεις μεγαλύτερου μεγέθους.

Η ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και με τη συνδρομή της εταιρείας Kapa Research διεξήγαγε έρευνα στις μικρές επιχειρήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Νέου Κανονισμού, τα πορίσματα της οποίας είναι ενδεικτικά του φόβου και της σύγχυσης που έχει δημιουργηθεί από την έλλειψη ενημέρωσης και κατευθυντήριων γραμμών. Τα παραπάνω προσδιορίζουν με σαφήνεια την ανάγκη να διαμορφωθεί ένα φιλικό πλαίσιο προσαρμογής των μικρών επιχειρήσεων σε ένα Κανονισμό που επί της αρχής είναι ορθός και σκοπεύει στην ουσιαστική προστασία πολιτών και επιχειρήσεων. Άλλωστε, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME), όσο και ισχυρές περιφερειακές οργανώσεις, όπως η PIMEC (της περιφέρειας της Καταλωνίας, στην Ισπανία) έχουν επισημάνει τα προβλήματα που δυνητικά θα προκύψουν από την εφαρμογή του νέου Κανονισμού στις μικρές επιχειρήσεις, εξ αιτίας του αυστηρού αλλά συγχρόνως και ασαφούς πλαισίου σχετικά με τις υποχρεώσεις που αυτές έχουν προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις και τα υψηλά κόστη συμμόρφωσης.

Η ΓΣΕΒΕΕ εκτιμά ότι η ορθότητα της εφαρμογής ενός τόσο σημαντικού μηχανισμού που θα διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων δε θα πρέπει να προσκρούει σε αυστηρές διοικητικές αγκυλώσεις και προτυποποιημένες αγοραίες διευθετήσεις, και καταθέτει ένα πλέγμα προτάσεων που θα προασπίζουν:

  • Την ίση μεταχείριση και προστασία πολιτών και επιχειρήσεων
  • Τη διαφάνεια και τη λογοδοσία
  • Τους ίσους όρους ανταγωνισμού
  • Την αναπαραγωγή της πραγματικής οικονομίας, χωρίς επιπρόσθετα κόστη

Πιο συγκεκριμένα, η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει:

  • Τη δημιουργία ενός μηχανισμού υποστήριξης επιχειρήσεων για τη σταδιακή προσαρμογή τους στο νέο Κανονισμό (ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας)
  • Την ανάληψη ενημέρωσης των μικρών επιχειρήσεων από τις μονάδες των συλλογικών φορέων και υπηρεσιών που διαθέτουν, χωρίς κόστος
  • Την έκδοση ενός οδηγού που θα περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις των επί μέρους κλάδων για την ορθή τήρηση του αρχείου (πχ επιχειρήσεις εστίασης/ κέντρα αθλητισμού, κέντρα περιποίησης, συνεργεία, καταστήματα που ασκούν ηλεκτρονικό εμπόριο κα)

Σε αυτήν την προσπάθεια απαιτείται η κοινή δράση συλλογικών φορέων, εκπροσώπων κοινωνικών εταίρων και δημόσιων υπηρεσιών προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα κόστη συμμόρφωσης και να μεγιστοποιηθεί ο βαθμός συμμόρφωσης και να διαφυλαχθεί η αξία του νέου κανονισμού.