ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αύξηση 21,4% του κύκλου εργασιών το 2017 - Κεντρική Εικόνα

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αύξηση 21,4% του κύκλου εργασιών το 2017

13 Μάρτιος 2018Εικόνα στην Αγορά

Του ΑΝΕΣΤΗ ΝΤΟΚΑ

Aύξηση 21,4% κατέγραψε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2017 και διαμορφώθηκε σε 1,863 δισ. ευρώ έναντι 1,534 δισ. ευρώ το 2016. Ο κύκλος εργασιών επηρεάστηκε θετικά από τις ανοδικές τιμές των μετάλλων και θετικά από την αύξηση του όγκου πωλήσεων τόσο του κλάδου αλουμινίου όσο και του κλάδου χαλκού. Σε επίπεδο όγκων το 2017, οι πωλήσεις του τομέα χαλκού είχαν σημαντική αύξηση, κατά 15,4% έναντι της χρήσης 2016. Επιπλέον η αύξηση της μέσης τιμής του χαλκού κατά 24% και του ψευδαργύρου κατά 35% συντέλεσαν στην ακόμα υψηλότερη αύξηση του κύκλου εργασιών του τομέα που ανήλθε σε 923 εκ. ευρώ.

Οι πωλήσεις σωλήνων χαλκού συνέχισαν να αυξάνονται σε υψηλότερους ρυθμούς από την ζήτηση, παρά την επιβολή δασμών anti-dumping στην αγορά της Τουρκίας στο τέλος του έτους. Τα προϊόντα έλασης χαλκού και κραμάτων του για βιομηχανικές χρήσεις είχαν σημαντικούς ρυθμούς αύξησης, ως αποτέλεσμα της υψηλής αύξησης της παγκόσμια ζήτησης αλλά και της συνεχούς βελτίωσης που επιτεύχθηκε στην ποιότητα και σε άλλους τομείς της θυγατρικής Sofia Med. Αντίθετα πτώση σημειώθηκε στα προϊόντα έλασης χαλκού για εφαρμογές στέγασης, ως αποτέλεσμα της συνεχόμενης υποκατάστασης του χαλκού την εφαρμογή αυτή, που αποτελεί πλέον μικρό μέρος των πωλήσεών μας. Ο κλάδος κέρδισε σημαντικές ποσότητες στην αγορά των σωλήνων ορειχάλκου, καθώς ανταγωνιστής στην Ιταλία σταμάτησε την παραγωγή του στον κλάδο αυτό. Η θυγατρική εταιρεία Fitco κέρδισε το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ποσοτήτων και επικεντρώθηκε σε αυτά και άλλα προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, διατηρώντας τις πωλήσεις ράβδων ορειχάλκου σταθερές.

Οι πωλήσεις σωλήνων αποτέλεσαν το 44%, τα προϊόντα έλασης το 31% σε ανοδική πορεία έναντι της προηγούμενης χρήσης, οι λάμες χαλκού το 15% στα ίδια επίπεδα με πέρυσι και οι ράβδοι και σωλήνες ορειχάλκου το 10%.  Σημειώνεται ότι το 88% του όγκου των πωλήσεων πραγματοποιείται στις διεθνείς αγορές με 63% συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 6% στις ΗΠΑ. Το 44% των πωλήσεων κατευθύνθηκαν στον κλάδο της συσκευασίας τροφίμων (άκαμπτη και εύκαμπτη), το 24% στον κλάδο των μεταφορών και το 26% στον κλάδο κατασκευών και βιομηχανικών εφαρμογών. 

Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (ΕΒΙΤ) το 2017 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 102,0 εκατ. έναντι κερδοφορίας 68,5 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κέρδη προ φόρων σε δωδεκάμηνη βάση, ανήλθαν το 2017 σε κέρδη 63,9 εκατ. έναντι ζημιών  32,3 εκατ. το 2016. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το 2017 ανήλθαν στα 33,54 εκατ. ευρώ  από 21,978 εκατ. ευρώ το 2016.  Το 2017 ο Όμιλος ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ όπως παρουσιάζεται μετά την ημερομηνία απόκτησης πραγματοποίησε συνολικές επενδύσεις ύψους Ευρώ 44,8 εκατ. για τη χρήση 2017, εκ των οποίων ποσό Ευρώ 38,5 εκατ. αφορούσαν στην αναβάθμιση των παραγωγικών εγκαταστάσεων της μητρικής Εταιρείας στα Οινόφυτα, με επίκεντρο τις όμορες εγκαταστάσεις των συγχωνευόμενων. Από την 01.01.2017 οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου σε ενοποιημένη και ετησιοποιημένη βάση άγγιξαν το ποσό των Ευρώ 60,8 εκατ. με επίκεντρο τις όμορες εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα κατανεμημένες σε Ευρώ 41,2 εκατ. για τον τομέα αλουμίνιου και Ευρώ 6,0 εκατ. για τον τομέα χαλκού. Τέλος οι θυγατρικές του τομέα χαλκού επένδυσαν Ευρώ 7,4 εκατ. και οι θυγατρικές του τομέα αλουμινίου επένδυσαν Ευρώ 6,2 εκατ. αποσκοπώντας στη βελτίωση της παραγωγικότητας, καθώς και στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

Ο κλάδος Αλουμινίου μετά και την υπογραφή δανειακής σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στις 20 Δεκεμβρίου 2017 ύψους Ευρώ 70 εκατ., θα επικεντρωθεί στην υλοποίηση του πενταετούς επενδυτικού του πλάνου. Σε συνέχεια αυτού υπέγραψε σύμβαση με τη γερμανική SMS group GmbH για την προμήθεια ενός νέου τετραπλού θερμού ελάστρου αλουμινίου (four-stand aluminium hot finishing mill tandem) για την παραγωγική της μονάδας στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Η παραγγελία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα των 150 εκατ. Ευρώ για τεχνολογικό εξοπλισμό και υποδομές, που έχει ανακοινωθεί από τον κλάδο και την Εταιρεία. Η επένδυση αυτή θα διπλασιάσει την παραγωγική δυναμικότητα του κορμού παραγωγής της εταιρείας, δίνοντας άμεσα αύξηση περίπου 20% στην δυναμικότητα σε τελικά προϊόντα, και βελτιώνοντας το κόστος και την ποιότητα. Για να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η τελική παραγωγική δυναμικότητα θα χρειαστούν και περαιτέρω επενδύσεις, οι οποίες θα καθοριστούν και αποφασιστούν αργότερα. Ως προς τις εμπορικές στοχεύσεις του κλάδου αλουμινίου, ανοίγονται προοπτικές για αύξηση των μεριδίων σε νέα προϊόντα με την εκμετάλλευση των πρόσφατων επενδυτικών προγραμμάτων, της έρευνας και της συνεργασίας με την UACJ Corp. Συγκεκριμένα, υπάρχει σχεδιασμός για την προώθηση καινοτόμων κραμάτων για την απαιτητική αγορά των εναλλακτών θερμότητας, την περαιτέρω διείσδυση στην αγορά των σωλήνων πολλαπλών στρώσεων και στην παραγωγή φύλλων αλουμινίου μεγάλου πάχους (κυρίως για την ναυπηγική βιομηχανία).

Αναφορικά με τον κλάδο Χαλκού μετά και την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού για την απόκτηση του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Nedzink B.V. η οποία εδρεύει στην Ολλανδία, σύμφωνα με το οποίο η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ θα εισφέρει Ευρώ 15 εκατ, η Εταιρεία σκοπεύει στη δημιουργία μιας κοινοπραξίας με στόχο την ανάπτυξη της παραγωγής στον τομέα του τιτανιούχου ψευδαργύρου, αυξάνοντας την παραγωγική δυναμικότητα των γραμμών της συνδυαστικά με την Nedzink, και συνδυάζοντας την μακροχρόνια εμπειρία της Nedzink στην έλαση ψευδαργύρου με αυτή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ σε συνεχή τήξη, χύτευση καθώς και έλαση ψευδαργύρου αλλά και άλλων μετάλλων.