Εισηγμένες: Όλο και περισσότερες "βλέπουν" placement  - Κεντρική Εικόνα

Εισηγμένες: Όλο και περισσότερες "βλέπουν" placement

01 Μάρτιος 2018Εικόνα στην Αγορά

Ωριμάζει πλέον η διάθεση αλλά και το ενδιαφέρον αρκετών εισηγμένων της υψηλής και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης να προχωρήσουν σε placement δηλαδή τη μεταβίβαση ποσοστού του μετοχικού τους κεφαλαίου σε ξένα ή και εγχώρια χαρτοφυλάκια. Οι εταιρίες προέρχονται από τους κλάδους της βιομηχανίας, της πληροφορικής, των τροφίμων.

 

Πιθανότατα μέσα στο επόμενο δίμηνο να πραγματοποιηθούν τα placement των μετοχών.

 

Βασική επιδίωξη των εισηγμένων είναι η αύξηση της διασποράς των μετοχών τους σε μία ιδιαίτερα ρηχή αγορά όπως είναι το Ελληνικό χρηματιστήριο.